A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện TXCT xã Đăk Hring

Chiều ngày 05/6, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện Đăk Hà đã tổ chức Tiếp xúc cử tri thị trấn Đăk Hà trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Đăk Hà, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị TXCT đại biểu HĐND hai cấp tại xã Đăk Hring

Dự Hội nghị TXCT, về phía Đại biểu HĐND tỉnh có ông Hồ Anh Tuấn; Tổ Đại biểu HĐND huyện có ông Nguyễn Ngọc Tiến; ông Nguyễn Văn Dũng; ông U Ngar. Lãnh đạo huyện có đồng chí Phạm Văn Lập – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Minh Vương – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại Hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện thông báo với cử tri xã Đăk Hring nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Đăk Hà khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026); Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Đăk Hà khóa VI. Đồng thời, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.

Cử tri xã Đăk Hring kiến nghị các cấp quan tâm hỗ trợ các khu dân cư hoàn thiện cơ sở hạ tầng NTM kiểu mẫu

Tại hội nghị, cử tri xã Đăk Hring đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm phân bổ ngân sách đầu tư hoàn thiện một số hạng mục đáp ứng các tiêu chuẩn xây dựng Nông thôn mới nâng cao và khu dân cư NTM kiểu mẫu; Mong muốn Nhà nước tiếp tục đầu tư, hỗ trợ kinh phí để Nhân dân chung sức hoàn thiện các công trình hạ tầng nông thôn như đường giao thông, kênh mương thủy lợi; Đẩy nhanh tiến độ cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo kết quả đo đạc địa chính chính quy; Đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Qua đó, yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân khi đến thực hiện các giao dịch hành chính Nhà nước; Đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các Đề án quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất và Dự án tạo vốn từ quỹ đất để người dân biết, tham gia.

Đại diện lãnh đạo Phòng TNMT trả lời kiến nghị của cử tri

Tại Hội nghị, hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan chuyên môn của huyện trả lời, làm rõ theo đúng chức năng, thẩm quyền. Một số kiến nghị không thuộc thẩm quyền được tổ Đại biểu HĐND hai cấp tiếp thu, tổng hợp chuyển các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan