A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện TXCT thị trấn Đăk Hà

Sáng ngày 05/6, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện Đăk Hà đã tổ chức Tiếp xúc cử tri thị trấn Đăk Hà trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Đăk Hà, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị TXCT đại biểu HĐND hai cấp tại thị trấn Đăk Hà

Tại Hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện thông báo với cử tri thị trấn Đăk Hà nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Đăk Hà khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026); Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Đăk Hà khóa VI. Đồng thời, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.

Hội nghị đã tiếp thu 16 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri với các nội dung: Đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị kiểm tra, chấn chỉnh thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm, việc chấp hành quy định về đạo đức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác địa chính và quy hoạch – xây dựng tại bộ phận một cửa các cấp trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho người dân; Kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng và giải phóng mặt bằng theo kết quả đo đạc địa chính chính quy của ngành chức năng; Làm rõ và niêm yết công khai công tác quy hoạch, xây dựng và Kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các công trình xây dựng cơ bản; Kiểm tra, làm rõ kiến nghị của người dân về việc cấp, cấp đổi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và giấy phép liên quan đến lĩnh vực xây dựng;

Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết, xác định các vùng quy hoạch theo từng giai đoạn để người dân thuận tiện trong việc phát triển kinh tế - xã hội; Tnagw cường công tác kiểm tra, làm rõ và giải quyết dứt điểm tình trạng các tổ chức, cá nhân lấn chiếm đất đai trái phép; Kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm công tác quy hoạch, phân bổ ngân sách đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của người dân gắn với xây dựng đô thị thị trấn hiện đại, văn minh; Triển khai các giải pháp quản lý, bảo vệ và khai thác các công trình thủy lợi gắn với các giải pháp bảo vệ nguồn nước bền vững, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra; Kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Làng nghề Tiểu thủ công nghiệp và thủ công truyền thống huyện nhằm đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và nguồn nước;

Bên cạnh, cử tri đề nghị ngành chuyên môn có giải pháp nâng cao năng lực công tác hòa giải tại cơ sở; Xem xét, giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ bán chuyên trách trên địa bàn. Cử tri thôn Kon Trang Long Loi kiến nghị tỉnh, huyện có giải pháp hỗ trợ người dân được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, cũng như giải quyết đúng các chế độ chính sách Dân tộc đối với người DTTS trên địa bàn;

Phó Chủ tịch UBND huyện  Đăk Hà Nguyễn Minh Vương trả lời làm rõ một số kiến nghị của cử tri theo đúng thẩm quyền

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn của huyện đã giải trình, làm rõ một số kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền giải quyết. Đối với các kiến nghị không thuộc thẩm quyền xử lý, được tổ Đại biểu HĐND tỉnh, tổ Đại biểu HĐND huyện tiếp thu, chuyển cơ quan chức năng trả lời theo quy định.


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan