A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy

Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy và hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn giảm thiểu số vụ và thiệt hại cháy, nổ, UBND huyện đã có Công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn  trên địa bàn.

Theo đó UBND huyện yêu cầu  tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban  nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó trọng tâm Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn về việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong công tác phòng cháy và chữa cháy cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy, nổ; nội dung tuyên truyền đảm bảo cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đảng viên trong đơn vị, địa phương phải “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt là việc tự trang bị bình chữa cháy cầm tay và thực hiện các quy định về phòng cháy tại hộ gia đình. Tăng cường công tác kiểm tra, kết hợp hướng dẫn việc triển khai thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; đặc biệt là kiểm tra định kỳ điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao theo phân cấp quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm và thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định.

Tăng cương công tác kiểm tra PCCC tại cơ sở 

Tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các cán  bộ, công chức và người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chữa cháy. Đồng thời, tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của Nhân dân, nhất là trong mùa khô, dịp Tết Nguyên đán. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; kịp thời phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

 


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan