A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sinh hoạt tư tưởng tháng 10/2022

Tại buổi sinh hoạt tư tưởng tháng 10 năm 2022, đồng chí Hà Tiến – PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp

Đồng chí Hà Tiến - PBT HUyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhận kỷ niệm chương của Bộ Công an và Bộ Tư pháp

 

Tại buổi sinh hoạt tư tưởng tháng 10 năm 2022, đồng chí Hà Tiến – PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp đã có nhiều thành tích cao trong công bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian qua. Đối với ngành Tư pháp, đồng chí cũng đã có nhiều thành tích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện, góp công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tư pháp Việt Nam.

Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiêm phòng Vắc-xin Covid -19
Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Kon Tum năm 2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc tại Hội thi Tuyên truyền viên giỏi
về Xây dựng phụ nữ thời đại mới vùng dân tộc, tôn giáo tại Tây Nguyên năm 2022

Dịp này, UBND huyện Đăk Hà đã khen thưởng cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiêm phòng Vắc-xin Covid -19 trên địa bàn huyện. Khen thưởng 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Kon Tum năm 2022; Khen thưởng 01 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tại Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về Xây dựng phụ nữ thời đại mới vùng dân tộc, tôn giáo tại Tây Nguyên năm 2022”.

Sau phần thông tin văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 10/2022, đồng chí Ka Ba Thành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 9 tháng/2022.

Định hướng công tác tháng 10 và nhiệm vụ Quý IV/2022, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: Các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền địa phương và các ngành chuyên môn tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm 2022. Trong đó, chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi gắn với phòng, chống dịch bệnh; chủ động các phương án phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai, kịp thời khắc phục những thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra, đảm bảo ổn định sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu ngân sách, quản lý, sử dụng ngân sách; Rà soát, đánh giá đúng nhu cầu, chỉ tiêu KT – XH của các đơn vị, địa phương để lập dự toán ngân sách năm 2023 đúng quy định; Tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy hoạch, đất đai, xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn; Tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tổ chức tốt Phiên chợ nông nghiệp sạch huyện Đăk Hà năm 2022 (lần thứ 2) gắn với tổ chức Hội nghị liên kết “4 Nhà”, gặp mặt doanh nghiệp Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam; rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các tiêu chí thôn (làng) vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt nông thôn mới trong năm 2022; Tập trung nguồn lực, phấn đấu xây dựng xã Đăk Ui, Ngọk Wang đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2022; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, duy trì sỹ số học sinh, quản lý tốt các khoản thu - chi đầu năm học, kịp thời chấn chỉnh, xử lý việc thu sai quy định; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết…

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảm bảo đúng quy trình, quy định; chú trọng công tác phát triển đảng viên, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người đồng bào DTTS, làm cho ngời đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Xuân Sáng


Tin liên quan