A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ

Ngày 15/3, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình của Trung ương, Tỉnh ủy và Chuyên đề của tỉnh năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tuỵ, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững" với 02 lớp tại huyện, đồng thời kết nối trực tuyến đến 11 điểm cầu của các xã, thị trấn.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí là cán bộ chủ chốt huyện; bí thư, phó bí thư các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, phó các phòng, ban, cơ quan, đơn vị huyện; Đảng viên, công chức các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể huyện; các đồng chí đảng ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Quân sự huyện và Đảng ủy Công an huyện; Ban Giám hiệu các trường THPT, trường PTDT Nội trú huyện; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn; lãnh đạo, đảng viên các Công ty cà phê; cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể xã, thị trấn; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn...

Đồng chí Ka Ba Thành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND quán triệt tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đồng chí đã được nghe báo cáo viên Huyện ủy quán triệt nội dung các Chuyên đề, Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy bao gồm: (1) Chuyên đề năm 2023 của tỉnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tuỵ, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững"; (2) Chương trình số 51-CTr/TU, ngày 19-01-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; (3) Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 08-02-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; (4) Kế hoạch số 83-KH/TU, ngày 13-02-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26- 10-2022 của Ban Bí thư Trung ương “về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội”; (5) Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 17-02-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14-11-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08-6-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới”; (6) Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30-01-2023 của Bộ Chính trị về “phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”; (7) Chương trình số 50-CTr/TU, ngày 09-01-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đây là những nội dung rất quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, có ý nghĩa trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị
Đồng chí Lưu Duy Khanh - Phó Bí thư Huyện ủy quán triệt tại Hội nghị 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thắm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt tại Hội nghị

Qua Hội nghị quán triệt đã giúp các cán bộ, đảng viên, công chức các cơ quan, đơn vị huyện, các xã, thị trấn nắm vững, hiểu rõ từng nội dung, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các Chuyên đề, Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết nêu trên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện.

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ cũng yêu cầu đồng chí Bí thư các TCCSĐ trực thuộc tiếp tục chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nội dung này đến đội ngũ đảng viên, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo Bí thư các TCCSĐ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện tiếp tục đưa nội dung học tập chuyên đề năm 2023 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan; xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp lãnh đạo triển khai thực hiện và lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.


Tác giả: Đức Mỹ

Tin liên quan