A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện Đăk Hà khóa VI nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 15/12, Hội đồng Nhân dân huyện Đăk Hà đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Ka Ba Thành – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Dự kỳ họp có đồng chí Lưu Duy Khanh – Phó Bí thư TT huyện ủy; đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện; Các cơ quan, đơn vị huyện và đại diện cử tri các xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Ka Ba Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện biểu dương những kết quả phát triển kinh tế xã hội Quốc phòng an ninh huyện nhà đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và thảo luận, cho ý kiến đối với các nhiệm vụ liên quan. Kỳ họp UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện 23 nội dung, trong đó có 07 Tờ trình dự thảo Nghị quyết và 16 Báo cáo chuyên đề. Với khối lượng nội dung trình nhiều các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến và đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Đồng chí Ka Ba Thành – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp

Theo đánh giá tại kỳ họp năm 2022 với sự lãnh đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND huyện, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và sự đồng thuận của Nhân dân tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất tăng 10,42% so với cùng kỳ năm 2021. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 49,62 triệu đồng/người/năm, tăng 7,52% so với cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong đó ngành nông - lâm - thủy sản đạt 37,51%; ngành công nghiệp - xây dựng đạt 34,26%; ngành thương mại - dịch vụ đạt 28,23%. Tổng diện tích gieo trồng năm 2022 đạt 102,24% kế hoạch và tăng 5,11% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 31/10/2022 đạt 474.896,4 triệu đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Đến nay tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 5 xã, trong năm 2022 hai xã Ngọk Wang và xã Đăk Ui đạt 19/19 tiêu chí, hoàn thành kế hoạch đề ra. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được được thực hiện hiệu quả, năm 2022 có 02 sản phẩm đăng ký nâng hạng, 23 sản phẩm của 14 chủ thể đăng ký tham gia chương trình OCOP, đăng ký 11 sản phẩm của 4 chủ thể đề nghị UBND tỉnh phê duyệt bổ sung để tham gia xếp hạng năm 2022. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm.Trong năm 2022 có 1.301 hộ/7.403 khẩu thoát nghèo, tương ứng giảm 6,74%/năm, hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm tỷ lệ 8,13%. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được triển khai thường xuyên. 

Các đại biểu dự kỳ họp 

Với mục tiêu tiếp tục huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của huyện. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các loại hình du lịch; phát triển đô thị; bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất; tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý tài nguyên môi trường; đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách bộ máy. Xây dựng xã Ngọk Réo và xã Đăk Pxi đạt chuẩn nông thôn mới. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Năm 2023 huyện Đăk Hà phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 52,42 triệu đồng/người/năm. Thành lập ít nhất từ 01 Hợp tác xã trở lên; xã Ngọk Réo, xã Đăk Pxi đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3-4%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế/dân số trung bình đạt 97,05%. Tỷ lệ thôn, làng, TDP đạt danh hiệu văn hóa đạt 98,8%; Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở đạt 99,83%.

Quang cảnh kỳ họp 

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra huyện Đăk Hà tập trung vào các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Phát triển kinh tế toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thn của người dân. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Tiếp tục nâng cao chất lượng các vùng phát triển diện tích chuyên canh sản phẩm chủ lực của huyện. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư kết cấu hạ tầng. Tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời. Huy động tối đa các nguồn tại chỗ, các nguồn vốn từ ngân sách, các tổ chức tín dụng, các chương trình mục tiêu để đảm bảo cho các đối tượng được vay vốn phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất, kinh doanh và giảm nghèo. Đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng giáo dục, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo đa chiều, bền vững; gia tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm tự nguyện. Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, nhất là các thông tin về phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững".  Tăng cường các biện pháp đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm. Tăng cường công tác bám nắm địa bàn, giải quyết tốt tình hình ANTT tại cơ sở. Tổ chức giao nhận quân năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 


Tin liên quan