A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp BCĐ biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà tập II, giai đoạn 2000 – 2020

Ngày 02/6, BCĐ biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà tập II, giai đoạn 2000 – 2020 tổ chức họp lấy ý kiến vào bản thảo lần thứ II; Tham gia ý kiến chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học (lần thứ nhất) sách Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà tập II, giao đoạn 2000 – 2020. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Họp BCĐ Biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà lần thứ II, giai đoạn 2000 - 2020

Nhằm ghi lại những trang sử mà Đảng bộ và nhân dân huyện Đăk Hà đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển, tiếp nối cuốn lịch sử Đảng bộ huyện tập I đã xuất bản, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo biên soạn và xuất bản cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà tập II, giai đoạn 2000 - 2020". Huyện ủy Đăk Hà đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban biên tập, biên soạn xây dựng Đề cương sơ lược, Đề cương chi tiết; Tổ chức sưu tầm tư liệu, gặp gỡ nhân chứng, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để công tác biên soạn được chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo khoa học và chính xác.

Đồng chí Chu Văn Hiền - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày sơ lược Dự thảo
 

Về bố cục, nội dung cuốn sách bao gồm: Lời giới thiệu; Chương IX; Chương X; Kết luận và phụ lục. Trong đó, tập trung làm rõ các nội dung cốt lõi trong quá trình Đảng bộ huyện lãnh đạo phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại và phát triển thương mại – dịch vụ. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện các nhiệm kỳ 2000 – 2005, 2005 – 2010, 2010 – 2015 và 2015 – 2020 gắn với triển khai linh hoạt, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển Nông nghiệp – nông dân – nông thôn; Xây dựng thương hiệu Cà phê Đăk Hà gắn với các sản phẩm đặc trưng của địa phương; Làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở; tăng cường quốc phòng – an ninh và xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2000 đến 2020 gắn với giữ vững và phát huy danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

 
Các thành viên BCĐ biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà tập II, giai đoạn 2000 - 2020 phát biểu tại cuộc họp
 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo cơ bản thống nhất với những nội dung trình bày của Ban biên soạn. Đồng thời, tham gia trao đổi, đóng góp những ý kiến vào nội dung, số liệu và phụ lục của bản thảo; Những sự kiện nổi bật của Đảng bộ trong các nhiệm kỳ; nội dung các sự kiện; những điểm nhấn của từng giai đoạn; những bài học kinh nghiệm và bố cục, hình thức, cách diễn đạt bản thảo cuốn sách…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì Họp BCĐ Biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà lần thứ II, giai đoạn 2000 - 2020
 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà tập II, giai đoạn 2000 – 2020 ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên. Đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo, Ban biên soạn cần tiếp tục hoàn thiện các nội dung, phần phụ lục và ảnh tư liệu để hoàn thành cuốn "Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà giai đoạn 2000 - 2020" kịp chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Đăk Hà (24/3/1994 – 24/3/2024). Qua đó, nhằm lưu trữ và phát huy những giá trị lịch sử của Đảng bộ  Nhân dân huyện nhà để phục vụ công tác giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Khơi dậy ý thức tự hào, tự tôn dân tộc để chung tay xây dựng, bảo vệ và phát triển huyện Đăk Hà ngày càng văn minh giàu đẹp.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan