A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo khoa học (lần thứ Nhất) sách Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà tập II, giai đoạn 2000 – 2020

Ngày 18/7, Huyện ủy Đăk Hà tổ chức Hội thảo khoa học (lần thứ nhất) sách Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà tập II, giai đoạn 2000 – 2020.

Hội thảo khoa học lần thứ nhất sách lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà tập II, giai đoạn 2000 - 2020

Dự hội thảo có các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND – UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Lãnh đạo các lực lượng vũ trang huyện qua các thời kỳ. Các thành viên BCĐ biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà tập II, giai đoạn 2000 – 2020 và các nhân chứng lịch sử đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà tập II, 
giai đoạn 2000 - 2020 phát biểu tại Hội thảo

Về nội dung, tiếp nối sách lịch sử Đảng bộ huyện tập I đã xuất bản, sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà tập II, giai đoạn 2000 – 2020” tập trung làm rõ  kết quả lãnh đạo quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng huyện Đăk Hà vững mạnh, toàn diện, đạt danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, giai đoạn 2000 – 2010. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; giữ vững đơn vị Anh hùng lao động; xây dựng huyện Đăk Hà phát triển nhanh và bền vững, giai đoạn 2010 – 2020. Qua đó, đánh giá tổng quát những kết quả đạt được sau hơn 25 năm xây dựng và phát triển của huyện Đăk Hà, rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ qua 4 nhiệm kỳ Đại hội.

 
 
 
Các Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà tập II, giai đoạn 2000 – 2020”

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm làm rõ tính năng động, sáng tạo của Đảng bộ huyện Đăk Hà trong việc xác định những vấn đề trọng tâm, đột phá để ban hành các Nghị quyết lãnh đạo đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao đời sống nhân dân. Trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến hàng nông sản và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bước đầu xây dựng thành công thương hiệu cà phê Đăk Hà gắn với sản phẩm đặc trưng của địa phương. Phát huy vai trò chủ thể của người dân và cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc. giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác giám sát và phản biện xã hội, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước…

Ban Biên tập sách chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo huyện qua các thời kỳ

Sau Hội thảo Khoa học lần thứ Nhất, huyện Đăk Hà sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, Đảng viên và nhân dân nhằm hoàn thiện cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà giai đoạn 2000 – 2020” kịp chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Đăk Hà (24/3/1994 – 24/3/2024). Qua đó, phục vụ công tác giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Khơi dậy ý thức tự hào, tự tôn dân tộc để chung tay xây dựng, bảo vệ và phát triển huyện Đăk Hà ngày càng văn minh giàu đẹp.

 


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan