A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Phạm Văn Lập – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện, các Ban HĐND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Chi Cục thi hành án dân sự huyện.

Quanh cảnh Hội nghị 
         Theo thông báo nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến tổ chức trong 02 ngày 11 và 12/7/2023, tại hội trường 24/3 huyện. Tại kỳ họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình một số báo cáo trọng tâm như Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022, Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2022 và Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát các chuyên đề của HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2023. Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện trình báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của các Ban Hội đồng nhân dân huyện. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các Ban của HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm 2023. 
         Đồng thời, Uỷ ban nhân dân huyện trình Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm  2023. Báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5. Báo cáo tiếp thu, giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu và Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2022. 
        Ngoài ra, các ngành Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện trình Báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của ngành mình. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện trình thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương.
Đồng chí Phạm Văn Lập – UVBTV Huyện ủy; phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Để làm tốt công tác chuẩn bị kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị chu đáo các nội dung trình kỳ họp và gửi các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện. Các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện hoàn thành các nội dung báo cáo của Ban; tổng hợp các ý kiến tham gia của Tổ đại biểu; báo cáo thẩm tra các nội dung của các cơ quan, đơn vị trình và tổng hợp các nội dung chất vấn gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Phối hợp với Tổ đại biểu tỉnh tại huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp thứ 6, đưa tin, truyền thanh trực tiếp chương trình kỳ họp trên sóng phát thanh không dây để cử tri và Nhân dân trên địa bàn theo dõi kỳ họp.


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan