A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì Hội nghị.

Giao ban thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã thị trấn

Dự Hội nghị có Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Lãnh đạo các Ban HĐND, Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân, công chức Văn phòng thống kê các xã, thị trấn và lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động của Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm 2023 và đề xuất một số giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian đến.

Đồng chí Lưu Duy Khanh - Phó Bí thư Thường trực HU phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc thẩm tra nội dung trình tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân; việc thảo luận, chất vấn phải căn cứ vào tình hình thực tế về kinh tế - xã hội, các vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm để định hướng nội dung thảo luận, thực hiện việc chất vấn, giải trình theo đúng quy định. Việc ban hành các Nghị quyết phải đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, sát với thực tế.

Các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tăng cường các hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề và tổ chức các phiên chất vấn, giải trình để kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm khắc phục các khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

Đối với các nghị quyết, kết luận, báo cáo giám sát chuyên đề phải khẳng định rõ kết quả đã đạt được và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cần chỉ rõ các yếu kém, khuyết điểm, nhất là trong khâu chỉ đạo và tổ chức thực hiện gắn với trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, không né tránh; các kiến nghị phải xác đáng, rõ nội dung, đúng cơ quan và người có thẩm quyền giải quyết, xử lý; không kiến nghị chung chung, không rõ địa chỉ... để việc xem xét, giải quyết và theo dõi kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát được thuận lợi, kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Phạm Văn Lập - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận Hội nghị

Các Tổ đại biểu HĐND huyện chưa ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2023 khẩn trương thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động của HĐND huyện; đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát việc giải quyết, thực hiện của cơ quan, đơn vị chức năng đối với những vấn đề được dư luận và cử tri quan tâm; tăng cường hơn nữa công tác tiếp công dân tại đơn vị ứng cử.

Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn quán triệt, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tham dự đầy đủ kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn năm 2023 theo đúng kế hoạch. Thường xuyên làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát để các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, các khiếu nại của công dân được trả lời, giải quyết kịp thời, dứt điểm, nhất là những vấn đề nổi cộm, chậm giải quyết, kéo dài, gây bức xúc trong đời sống xã hội...

Đề nghị các Ban của HĐND phải làm tốt hơn nữa công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND và các ngành trước khi trình HĐND xem xét thông qua; báo cáo thẩm tra phải thực sự là một trong những cơ sở chắc chắn để giúp đại biểu HĐND nghiên cứu, thảo luận, thống nhất quyết định tại kỳ họp. Công tác thẩm tra phải được thực hiện chặt chẽ, đầy đủ quy trình, thủ tục và đảm bảo đúng luật, giúp cho HĐND ban hành các Nghị quyết đúng luật, quy định của cấp trên và sát thực tiễn của địa phương.


Tác giả: Trọng Nghĩa  
Nguồn:huyendakha.kontum.gov.vn Copy link

Tin liên quan