A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giao ban các tổ chức cơ sở Đảng quý I - 2023

Ngày 30/3, tại Hội trường 24/3 huyện, Huyện ủy Đăk Hà tổ chức Hội nghị giao ban các tổ chức cơ sở Đảng quý I nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo Quốc phòng An ninh, xây dựng hệ thống chính trị 3 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Lưu Duy Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì.

Quang cảnh Hội nghị

Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo UBND huyện thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các tổ chức Đảng ở cơ sở đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án và chỉ tiêu được giao như: Kế hoạch phát triển ngành thương mại dịch vụ; Xây dựng thương hiệu Cà phê Đăk Hà vươn tầm quốc tế; Phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương; Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới - đô thị văn minh… Bên cạnh, triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các Đại biểu dự Hội nghị

Kết quả, tình hình kinh tế - xã hội huyện giữ được tốc độ phát triển và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý thu – chi ngân sách được đảm bảo. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển cây dược liệu, xây dựng chuỗi liên kết tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm đạt nhiều kết quả. Các lĩnh vực kinh doanh, thương mại – dịch vụ phát triển ổn định; Chủ trương phát triển ngành du lịch trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương có những bước tiến mới. Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đạt nhiều kết quả. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được chú trọng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, toàn dân chung tay xây dựng Nông thôn mới tiếp tục nhận được sự đồng thuận ca, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân…

Đồng chí Lưu Duy Khanh chủ trì Hội nghị

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II, đồng chí Lưu Duy Khanh đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch phát triển KT – XH của huyện để triển khai phù hợp với thực tiễn các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung quản lý chặt chẽ nguồn thu – chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo chi cho các nhiệm vụ cấp thiết. Tăng cường công tác thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phát huy chuỗi liên kết, nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu theo kế hoạch năm; Chú trọng phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống. Nhất là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng dân tộc thiểu số", làm cho người đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững gắn với các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

 


Tin liên quan