A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Chi bộ Phòng VH – TT và Chi bộ Trung tâm VHTTDL&TT Đăk Hà

Ngày 18/8, đồng chí Nguyễn Thị Liên – TUV, Bí thư Huyện ủy Đăk Hà đã chủ trì buổi làm việc với Chi bộ Phòng VH – TT và Chi bộ Trung tâm VHTTDL&TT Đăk Hà để nắm bắt kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2023. Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Anh Dũng - Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng VHTT huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ

 

Tham gia làm việc có các đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, Ban Dân Vận, Ban Tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; Tập thể cán bộ, Đảng viên công tác tại hai đơn vị.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong năm 2023, Chi bộ Phòng VHTT và chi bộ Trung tâm VHTTDL&TT Đăk Hà đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo đúng đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của chi bộ. Cán bộ, viên chức, đảng viên trong đơn vị thực hiện viết bản cam kết cá nhân đăng ký nội dung cụ thể về học tập và làm theo theo Chuyên đề của tỉnh năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”. Bên cạnh, tập trung lãnh đạo đảng viên, viên chức trong cơ quan cụ thể hóa các Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Qua đó, tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phối hợp hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và truyền thanh ở cơ sở; tổ chức cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân trên địa bàn huyện.

Chủ động thông tin, phản ánh kịp thời các sự kiện thời sự diễn ra trên địa bàn huyện; đồng thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023); các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Đăk Hà (24/3/1994-24/3/2024) nhằm quảng bá, giới thiệu mảnh đất, con người, những nhân vật, sự kiện gắn liền với quá trình hình và phát triển huyện Đăk Hà.

Các đồng chí trong đoàn làm việc của BTV Huyện ủy

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã đề xuất Huyện ủy, BTV Huyện ủy quan tâm lãnh đạo tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc của hai đơn vị. Tạo điều kiện thuận lợi để chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

Sau khi tiếp thu. Làm rõ các ý kiến đề xuất, kiến nghị của hai chi bộ và các ý kiến của các thành viên, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận những nỗ lực của tập thể chi bộ, cán bộ, Đảng viên hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ với những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của hai đơn vị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Tập thể chi bộ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Các đồng chí Bí thư Chi bộ phải thật sự gương mẫu, trách nhiệm, năng động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, làm cơ sở lãnh đạo cán bộ, Đảng viên trong cơ quan đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên - TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

Đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị hai đơn vị tham mưu với huyện chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn. Tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền của cấp trên, xây dựng các tin bài, phóng sự liên quan đến tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương, phản ánh kịp thời các sự kiện thời sự diễn ra trên địa bàn huyện; Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền bằng pano, áp phích, khẩu hiệu, xe loa cổ động. Đẩy mạnh tuyên truyền và tham mưu tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Kỷ niệm 30 năm thành lập huyện.

Đối với Chi bộ Phòng VH – TT, cần chủ động tham mưu cho lãnh đạo huyện ban hành các chương trình, kế hoạch nhằm hoàn thiện công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương (bao gồm điều kiện tự nhiên, văn hóa, con người...) để phát triển lĩnh vực du lịch gắn với gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Tuyên truyền, vận động người dân trong vùng đồng bào DTTS xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ gắn với gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng theo hướng bền vững. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm đáp ứng ngày càng tốt hon nữa nhu cầu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan