A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc tại Đảng ủy xã Đăk Mar

Ngày 08/6, đồng chí Nguyễn Thị Liên – TUV, Bí thư Huyện ủy đã có buổi làm việc tại Đảng ủy xã Đăk Mar để nắm bắt tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh,  xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đầu năm 2023 đến nay; chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Đăk Mar

Theo báo cáo cua Đảng ủy xã, thực hiện chương trình công tác năm 2023, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghiên cứu triển khai các Nghị quyết, kết luận của của Trung ương và Tỉnh ủy và Huyện ủy. BCH Đảng bộ xã đã nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, chất lượng hoạt động được nâng cao, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Ban thường vụ, BCH Đảng bộ, phát huy tốt trách nhiệm cá nhân của các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ. Hoạt động của BCH Đảng bộ bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc trong sinh hoạt đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV, BCH có nhiều đổi mới gắn với thực tiễn của địa phương. Lãnh đạo Mặt trận và các Đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung phương thức làm việc sát với nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên, hội viên. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trong Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Tạo điều kiện thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn thể giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Về tình hình phát triển Kinh tế - xã hội, tính đến ngày 20/5/2023, tổng diện tích gieo trồng toàn xã là 2.579 ha, đạt 90,45% so với kế hoạch. Ước thực hiện đến 30/6/2023 tổng diện tích gieo trồng là 2.670 ha, đạt 93,65% so với kế hoạch. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trồng thủy sản 14,2 ha, đạt 100% kế hoạch. Tổng đàn gia súc là 3.746 con, đạt 130,34% kế hoạch, ước thực hiện 6 tháng là 4.029 con, đạt 140,19% kế hoạch.

Đồng chí Bí thư HU thăm mô hình trang trại tổng hợp trên địa bàn xã Đăk Mar

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng hàng năm kém hiệu quả sang cây trồng chủ lực của địa phương, cây ăn quả có giá trị kinh tế, tái canh cà phê với những diện tích cà phê già cỗi, diện tích cho năng suất sản lượng thấp sang trồng giống cà phê mới cho năng suất chất lượng cao hơn. Trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm HTX Thế hệ mới, xã Đăk Mar

Tính đến nay, xã hiện 03 Doanh nghiệp tư nhân và 02 Công ty có vốn Nhà nước đóng chân; có 08 Tổ hợp tác và 01 HTX hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiện đang hoạt động có hiệu quả. Trên địa bàn xã đã hình thành 04 mô hình chăn nuôi trang trại tập trung. Trên địa bàn huyện đã có 03 sản phẩm tham gia chương trình OCOP được đánh giá và xếp hạng sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao. Diện tích cây dược liệu trên địa bàn xã 17ha, đạt 89,47% kế hoạch.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tham quan thực tế các mô hình xây dựng NTM trong vùng đồng bào DTTS

Về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã đã dạt chuẩn NTM nâng cao và có thôn Đăk Mút đạt chuẩn “Bộ tiêu chí Thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Thôn 4 đạt chuẩn “Thôn kiểu mẫu” năm 2022. Trong năm 2023, phấn đấu đạt thêm 01 thôn đạt Khu dân cư kiểu mẫu gắn với mô hình thôn thông minh tại thôn 3 và 01 thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Kon K’Lôk.

Đồng chí Bí thư HU kết luận buổi làm việc

Ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể BCH Đảng bộ xã Đăk Mar trong công tác lãnh dạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN trong 6 tháng đấu năm. Đồng chí Bi thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, những gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua để tạo đồng thuận xã hội. Vận động Nhân dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Chú trọng vận động người dân tham gia các hình thức liên kết trong sản xuất, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm. Tuyên truyền nhân dân phát huy lợi thế về tiềm năng, thế mạnh để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản để tăng thu nhập, phát triển kinh tế. Huy động tối đa các nguồn vốn từ ngân sách, các tổ chức tín dụng, các chương trình mục tiêu để nhân dân được tiếp cận vay vốn phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất, kinh doanh và giảm nghèo. Chủ động lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu xây dựng xã Đăk Mar đạt nông thôn mới mới kiểu mẫu năm 2023.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên. Triển khai thực hiện có kết quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chuyên đề năm 2023 gắn với thực hiện NQTW4 khoá XII. Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực tiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân để giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế để xảy ra khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp.

Trong buổi sáng ngày 08/6, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã đi tham quan thực tế các mô hình phát triển kinh tế - xã hội; Mô hình thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng DTTS và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu và xây dựng thôn (làng) DTTS Nông thôn mới.

 


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan