A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Bí thư Huyện làm việc với Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch

Chiều ngày 24 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ đã chủ trì buổi làm việc với Chi bộ phòng Tài chính Kế hoạch huyện. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí UVBTV Huyện uỷ các cơ quan tham mưu giúP việc huyện uỷ; Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện.

      

Quang cảnh buổi làm việc 

        Chi bộ Phòng TC-KH là chi bộ cơ sở thuộc loại hình cơ quan, trực thuộc Đảng bộ huyện Đăk Hà, thực hiện nhiệm vụ tham mưu, thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Huyện ủy, quản lý nhà nước về các lĩnh vực tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Trong năm 2023 Chi bộ đã đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng và sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng theo đúng quy định. Thực hiện có hiệu quả việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ cơ quan. Tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 31/7/2023 là 552.876 triệu đồng, thẩm định, xét duyệt quyết toán cho 32 đơn vị dự toán. Tính đến tháng 7 năm 2023, đơn vị đã thực hiện tiếp nhận và xử lý 120 hồ sơ thủ tục hành chính, các hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định, xét duyệt hồ sơ, phê duyệt quyết toán thu chi tiền DVMTR năm 2022 của 06 xã và tham mưu UBND huyện phê duyệt dự toán thu chi tiền DVMTR năm 2023 của 04 xã.

Đồng chí Phan Văn Cường Bí thư Chi bộ phòng Tài chính Kế hoạch ý kiến tại buổi làm việc 

     Tại buổi làm việc Chi bộ phòng Tài chính Kế hoạch đã đề xuất, kiến nghị  Thường trực Huyện uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng uỷ, chi bộ trực thuộc tăng cường công tác lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả 03 CTMTQG, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Kiến nghị bổ sung biên chế cho huyện làm cơ sở UBND huyện tăng biên chế công chức cho đơn vị

Các đồng chí UVBTV Huyện uỷ phát biểu tại buổi làm việc 

       Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ ghi nhận những nỗ lực và biểu dương những kết quả Chi bộ phòng Tài chính Kế hoạch đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận buổi làm việc 

      Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị Chi bộ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Chú trọng vai trò trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện tốt công tác thu - chi ngân sách nhà nước. Tham mưu nâng cao chất lượng các tờ trình BTV Huyện uỷ. Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi, tư vấn kịp thời, hỗ trợ các Hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển. Phối hợp tổ chức lớp tập huấn về tổ chức hoạt động của Hợp tác xã. Phối hợp tham mưu thực hiện hiệu quả Chương trình mục Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thôn (làng) Nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu. Triển khai thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện trong thời gian tới. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế trong những năm tới. Tham mưu thực hiện hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đảm bảo tập trung, không dàn trải và ưu tiên các nguồn vốn cho các xã trên lộ trình về đích xã Nông thôn mới trong năm 2023.


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan