A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ huyện Đăk Hà kết nạp 300 Đảng viên mới

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến đầu tháng 7/2023, Đảng bộ huyện kết nạp được 300 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI đề ra.

Chi bộ huyện đoàn Đăk Hà tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

Thực hiện Kế hoạch số 07, ngày 09/10/2020 “về phát triển đảng viên mới nhiệm kỳ 2020-2025”, xác định chỉ tiêu thực hiện của nhiệm kỳ là kết nạp 300 đảng viên mới trở lên. Trên cơ sở kế hoạch đó, các TCCSĐ đã căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cho phù hợp. Tính đến ngày 30/6/2023, Đảng bộ huyện Đăk Hà kết nạp được 300 đảng viên mới (trong đó, có 124 đảng viên người DTTS), đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI đề ra.

Đến nay, Đảng bộ huyện Đăk Hà hiện có 60 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, với 3.362 đảng viên. Trong đó, có 84/84 thôn, tổ dân phố có tổ chức đảng; 64/84 thôn, tổ dân phố có chi ủy, chiếm gần 76,2%; 69/84 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, chiếm 82,1%; 24/84 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, chiếm 28,57% so với tổng số thôn, tổ dân phố trong huyện. Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trong tình hình mới; thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Qua đó, phát hiện kịp thời những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, đề nghị kết nạp Đảng.

 


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan