A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chú trọng xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Đồng chí Lưu Duy Khanh – Phó bí thư TT huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân huyện chủ trì họp BCĐ nhằm đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong  thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc 

Thực hiện Chương trình số 79 – CTr/HU ngày 18/6/2029 của BTV Tỉnh uỷ về thực hiện chỉ thị số 33 của – TC/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đến nay trên địa bàn huyện Đăk Hà đã thành lập được 03 Chi bộ trong các đơn vị kinh tế tư nhân trực thuộc Đảng bộ thị trấn Đăk Hà. Trong năm 2023 đã thành lập mới 1 chi đoàn, 1 tổ chức Công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước. Đến nay trên địa bàn huyện có 13 tổ chức Công đoàn và 04 tổ chức Đoàn thanh niên trong các đơn vị, doanh nghiệp ngoài Nhà nước với 36 đoàn viên Thanh niên và gần 300 đoàn viên Công đoàn.

Xác định phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong thời gian tới Đồng chí Lưu Duy Khanh – Phó bí thư TT huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội triển khai, quán triệt đến người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đã thành lập theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị kinh tế tư nhân.


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan