A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc tại xã Đăk Long

         Đồng chí Ka Ba Thành – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy  tại xã Đăk Long. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Lưu Duy Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo cơ quan chuyên môn huyện.

Năm 2022 Đảng bộ xã Đăk Long đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội QPAN tại địa phương, tổng diện tích gieo trồng đạt 1.980 héc ta, tổng đàn gia súc, gia cầm là đạt hơn 17.000 con, đạt 100% kế hoạch, diện tích nuôi trồng thủy sản là 7 ha. Thương mại - dịch vụ hoạt động ổn định, trên địa bàn xã hiện có 36 cơ sở với tổng mức hàng hóa bán lẻ ước đạt 2,2 tỷ, thu thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 31 triệu đồng/người/năm. Thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022, đến nay đã hoàn thành đầu tư xây dựng 02 tuyến đường giao thông tại các thôn Kon Đao Yốp, Kon Teo Đăk Lấp và đang tiếp tục triển khai Công trình nước sinh hoạt tập trung tại các thôn Pa Cheng, Tua Team, tổng kinh phí 2 tỷ 093 triệu đồng. Trong năm 2022 xã đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện và các đoàn thể xã thực hiện giao dịch các nguồn vốn vay đối với 144 hộ phát sinh vay trên 6,3 tỷ đồng. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đến nay xã đạt 14/19 tiêu chí. Các đơn vị trường học tên địa bàn xã đã đảm bảo chương trình năm học 2022-2023 với tỷ lệ chuyên cần 95% đồng thời thực hiện tốt phân luồng học sinh có 75/88 em học sinh tiếp tục học THPT và học nghề đạt.  Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách được quan tâm, đảm bảo cho các đối tượng chính sách được hưởng trợ cấp kịp thời và đúng chế độ.

Quang cảnh buổi làm việc

 Lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, năm 2022 xã đã tổ chức 07 lớp học tập, quán triệt với hình thức trực tuyến tại xã và 12 lớp thông qua các buổi chào cờ đầu tháng tại các thôn với 8.482 lượt người tham dự. Trong năm đã kết nạp đảng 09 đ/c, đạt 100% kế hoạch đề ra; cử 18 quần chúng tham gia bồi dưỡng kết nạp đảng. Hiên nay, trong toàn Đảng bộ xã có 126 đảng viên, có 5/5 thôn có chi bộ, có 4/5 chi bộ có chi ủy, có 4/5 thôn trưởng là đảng viên. Năm 2022 Đảng ủy xã đã chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; Đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027; Đại hội Đoàn TNCS HCM xã nhiệm kỳ 2022-2027 và chỉ đạo xây dựng văn kiện, nhân sự tiến tới Đại hội Hội Nông dân, Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo theo đúng hướng dẫn.

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ka Ba Thành ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của xã Đăk Long trong thời gian qua, nhất là đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu xã Đăk Long cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó chú trọng chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng giống mới, ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng và phát triển sản phẩm đặc trưng của địa phương. Triển khai có hiệu quả cải tạo vườn tạp, khuyến khích phát triển chăn nuôi hộ gia đình, đi đôi với các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tận dụng diện tích mặt nước để nuôi trồng, khai thác thuỷ sản. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm đối với người đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho người đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền Nhân dân thực hiện rào vườn, cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả. Tiếp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02 NQ/TU, ngày 6/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum (khóa VI) về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, công tác y tế dự phòng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên là người tại chỗ.  Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội của Hội Nông dân, Công đoàn xã nhiệm kỳ 2023- 2028 và tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các mặt công tác của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, đổi mới hình thức sinh hoạt và tập hợp đoàn viên, hội viên, nhất là ở khu dân cư bảo đảm hiệu quả, thiết thực.


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan