A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện mô hình “Bán trú dân nuôi”

Ngày 22/11 Đồng chí Phạm Thị Thương – UVBTV huyện ủy, phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan đơn vị liên quan nhằm triển khai thực hiện mô hình “Bán trú dân nuôibậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo.

Với mục tiêu 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại các xã vùng II, vùng III (các xã: Ngọc Wang, Đăk Ui, Ngọc Réo, Đăk Pxi, Đăk Long) xây dựng mô hình bán trú dân nuôi năm học 2022-2023. 100% cha mẹ trẻ, học sinh có nhận thức đúng về việc tổ chức ăn trưa cho trẻ, học sinh tại trường mầm non, tiểu học; thực hiện tốt công tác phối kết hợp trong tổ chức thực hiện bán trú cho trẻ, học sinh tại trường. 100% các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tổ chức bán trú có đủ cơ sở vật chất, thiết bị tối thiểu phục vụ công tác bán trú.  Huyện Đăk Hà đã xây dựng kế hoạch với nhiều hình thức thực hiện mô hình như tổ chức ăn trưa cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tại trường theo chế độ quy định hoặc thỏa thuận với cha mẹ học sinh. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở không có bếp ăn bán trú tăng cường công tác vận động phụ huynh tham gia nấu ăn cho học sinh tại các điểm lẻ, học sinh mang cơm, thức ăn đến ăn tại lớp, học sinh góp gạo, nhà trường nấu cơm, học sinh mang thức ăn hoặc học sinh mang cơm, nhà trường hỗ trợ thức ăn. Đối với học sinh DTTS khó khăn không được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước các đơn vị trường học tổ chức cho trẻ ăn trưa theo hình thức như học sinh mang cơm, nhà trường hỗ trợ thức ăn từ các nguồn huy động,  vận động phụ huynh học sinh đến nấu ăn theo thỏa thuận hoặc hình thức học sinh mang cơm, thức ăn đến ăn tại lớp.

Quanh cảnh buổi làm việc 

Tại buổi làm việc sau khi nghe các đơn vị trường học, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và cơ quan đơn vị liên quan ý kiến thảo luận tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện mô hình bán trú dân nuôi. Để triển khai thực hiện hiệu quả mô hình trong thời gian tới đồng chí Đồng chí Phạm Thị Thương – phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các xã, đơn vị trường học phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh trong công tác phối hợp tổ chức bán trú tại trường. Huy động phụ huynh học sinh cùng tham gia vào các hoạt động như nấu ăn cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trực trưa cùng với giáo viên, trồng rau, chăn nuôi cải thiện bữa ăn tại trường. Các cơ sở giáo dục chủ động lựa chọn hình thức thực hiện mô hình phù hợp với tình hình đặc điểm của nhà trường và địa phương. 

Đồng chí Phạm Thị Thương - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc 

Huy động các nguồn vốn, vận động sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để tăng cường đầu tư, phát triển giáo dục vùng DTTS. Củng cố và phát triển số lượng, chất lượng, quy mô các trường tổ chức bán trú phù hợp nhu cầu và điều kiện thực tế địa phương. UBND các xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình “Bán trú dân nuôi” năm học 2022-2023 và lộ trình triển khai thực hiện mô hình trong năm học tiếp theo. Thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của Tổ công tác cộng đồng trong việc tổ chức thực hiện mô hình với việc triển khai thực hiện có hiệu quả  cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan