A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024

Huyện Đăk Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện uỷ; Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Vương – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Năm 2023 huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phổ biến đến Nhân dân về thực hiện pháp luật bảo vệ và phát triển rừng. Công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn có những bước chuyển biến tích cực. Trong năm huyện tiếp tục duy trì 02 Chốt liên ngành bảo vệ rừng tại xã Đăk Pxi. Các đơn vị chủ rừng duy trì hoạt động của 07 Trạm và 25 nhà, lán bảo vệ rừng. Qua tuần tra, truy quét năm 2023 trên địa bàn huyện đã phát hiện và xử lý 02 vụ vi phạm lâm luật tại xã Đăk Pxi và xã Đăk Ui. So với cùng kỳ năm 2022 số vụ vi phạm giảm 02 vụ, tương ứng giảm 50%. Trong năm trên địa bàn huyện xảy ra 05 vụ cháy rừng, tuy nhiên các xã, các chủ rừng đã kịp thời huy động lực lượng chữa cháy, không gây thiệt hại về diện tích rừng tự nhiên. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh trong năm huyện đã ký kết Quy chế phối hợp với các huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy và thành phố Kon Tum. Công tác phát triển rừng, trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế, trồng cây phân tán năm 2023 được huyện thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu. Trong năm huyện Đăk Hà trồng đạt hơn 510 héc ta.

Quang cảnh Hội nghị 

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng và để ra các giải pháp trong năm 2024. Trong đó tập trung huy động lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bám nắm địa bàn, kiên quyết xử lí nghiêm minh các đối tượng vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả trong mùa khô. Rà soát quỹ đất trống chuẩn bị cho công tác trồng rừng năm 2024 đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu. Đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp đã được ký kết giữa các địa phương, đơn vị, lực lượng, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ để tham gia phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hoặc đột xuất phát sinh trên địa bàn. Điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Lâm nghiệp theo đúng quy định.

Đồng chí Hà Tiến - Phó Bí thư Huyện uỷ; Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị 

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác QLBVPTR&PCCCR, đặc biệt là công tác chăm sóc, bảo vệ đối với diện tích rừng trồng  nâng độ che phủ rừng trên địa bàn huyện. Đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện uỷ; Chủ tịch UBND huyện triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024, trong đó tập trung vào các giải pháp như: Triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ rừng tại gốc, bảo vệ bằng được vốn rừng hiện có đặc biệt là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Triển khai các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng&PCCCR năm 2024 tại các địa phương, đơn vị chủ rừng, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra cháy rừng gây thiệt hại tài nguyên rừng. Tăng cường kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản, kiểm tra việc khai thác, vận chuyển, chế biến, mua bán, gây nuôi, trồng các loại động vật, thực vật rừng theo quy định của pháp luật. UBND các xã, các đơn vị chủ rừng rà soát, xác định chính xác và tổ chức khoanh vùng trọng điểm thường xảy ra vi phạm về Luật Lâm nghiệp và có nguy cơ cao về cháy rừng, chú trọng đối với diện tích rừng mới của các hộ gia đình để có kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp QLBVR&PCCCR. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ rừng của chủ rừng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao đất, giao rừng, đảm bảo diện tích rừng cung ứng DVMTR trên địa bàn được quản lý bảo vệ tốt, không để bị xâm hại. Hạt Kiểm lâm phối hợp UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động và nguồn gốc gỗ của các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, cơ sở mộc dân dụng. Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quyết định giao đất, giao rừng, cho thuê rừng cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện. Tiếp tục rà soát, có Phương án giao đất, giao rừng cho đối tượng phù hợp hộ, nhóm hộ đối với diện tích rừng còn lại do UBND xã tạm quản lý. Đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp đã được ký kết giữa các địa phương, đơn vị, lực lượng. Xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan trách nhiệm để xảy ra vi phạm về công tác QLBVR, quản lý đất lâm nghiệp mà không có những giải pháp ngăn chặn kịp thời.

Khen thưởng cho các tập thể  có thành tích xuất sắc trong công tác QLBVR và PCCR năm 2023
Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QLBVR và PCCR năm 2023

Tại Hội nghị UBND huyện đã khen thưởng cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QLBVR và PCCR năm 2023.


Tin liên quan