A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn kiến thức về ATTP và phòng chống dịch Covid -19

Ngày 22/9, tại huyện Đăk Hà, Sở Công thương tổ chức lớp tập huấn kiến thức về ATTP và phòng chống dịch Covid - 19 tại các chợ dân sinh, Trung tâm thương mại.

Tập huấn kiến thức về ATTP và phòng chống dịch Covid - 19 tại các chợ dân sinh, Trung tâm thương mại.

 

Tham gia tập huấn có lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực thương mại - dịch vụ UBND các xã, thị trấn; Ban quản lý các chợ, Trung tâm thương mại, các hộ kinh doanh trên địa bàn 5 huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi và Đăk Glei.

Các đại biểu được truyền đạt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; nội dung TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm; Kiến thức chung về an toàn thực phẩm; nhận diện thực phẩm an toàn và kiến thức về phòng chống dịch Covid -19; mối nguy và giải pháp an toàn thực phẩm trong bối cảnh dịch Covid - 19 tại chợ dân sinh, điểm kinh doanh thương mại – dịch vụ… Qua đó, giúp các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh TM - DV thực hiện tốt công tác quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; Xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh TM – DV đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới.

Xuân Sáng


Tin liên quan