A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phiên họp giải trình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 01/6, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên họp giải trình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Văn Lập - UVBTVHU, phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. 

Dự có đồng chí Nguyễn Thi Liên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Phó trưởng các Ban HĐND huyện; Trưởng các phòng Giáo dục và Đào tạo, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Tổ trưởng và Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn và các xã Hà Mòn, Đăk La, Ngọk Wang, Đăk Pxi, Đăk Ui, Đăk Hring.

Tại phiên họp giải trình các vị đại biểu đã đặt câu hỏi đề nghị lãnh đạo UBND huyện lãnh đạo một phòng chuyên môn và địa phương, giải trình các nội dung, nhóm vấn đề được nhiều đại biểu và cử tri trên địa bàn huyện quan tâm về lĩnh vực giáo dục đào tạo, xây dựng, quy hoạch, đất đai. Giải trình tại phiên họp, các thành viên UBND huyện và lãnh đạo các địa phương đã nắm chắc vấn đề, lĩnh vực được phân công phụ trách và giải trình đầy đủ, không né tránh đi thẳng vào vấn đề các đại biểu nêu ra.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Liên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại Phiên giải trình đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh mục đích của Phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện là để đôn đốc, nhắc nhở nhiệm vụ được giao, nhất là đối với thủ trưởng, người đứng đầu các địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, qua đó tháo gỡ  những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương được kịp thời, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Phiên giải trình đã diễn ra sôi nổi và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, các câu hỏi mà các đại biểu yêu cầu giải trình đã đúng trọng tâm, đi vào những vấn đề mà cử tri và Nhân dân đang quan tâm.

Đồng chí Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo giải trình tại phiên họp 

Phát biểu kết luận phiên giải trình, đồng chí Phạm Văn Lập – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của  lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các địa phương, đơn vị có liên quan đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Phiên giải trình lần thứ NhấtĐối với một số vấn đề được giải trình tại phiên họp, thường trực HĐND huyện  đề nghị để việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án tăng cường cơ sở vật chất và nguồn tiết kiệm chi sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng trong công tác dạy và học năm học 2022 – 2023; việc cấp kinh phí, chi trả chế độ cho giáo viên và học sinh cũng như việc xây mới, sữa chữa trường, lớp chuẩn bị cho khai giảng năm học mới kịp thời, Thường trực HĐND huyện đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án tăng cường cơ sở vật chất và nguồn tiết kiệm chi sự nghiệp giáo dục ngay từ khi có chủ trương của Hội đồng nhân dân huyện phân bổ nguồn vốn để kịp thời phân bổ cho các trường ngay từ đầu năm học mới. Tăng cường công tác phối hợp trong công tác rà soát, tham mưu triển khai thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến giáo dục, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ ở các trường học trên địa bàn, tham mưu UBND huyện báo cáo tổng hợp tình hình chi trả. Hàng năm rà soát nhu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy tại các đơn vị trường sát với nhu cầu thực tế, triển khai mua, cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kịp thời và sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, khảo sát các đối tượng thụ hưởng trên cơ sở đăng ký nhu cầu kinh phí về tỉnh, đảm bảo chi trả chế độ  kịp thời, đúng đối tượng. Phòng giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn lập hồ sơ, thủ tục, bình xét đối tượng thụ hưởng các Chính sách hỗ trợ theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Chỉ đạo các đơn vị trường học chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến các chính sách an sinh xã hội đến phụ huynh và học sinh để nắm bắt các chính sách; vận động phụ huynh học sinh đăng ký mua sách, vở và các đồ dùng học tập phục vụ cho việc học của học sinh. Rà soát các trường, điểm trường xuống cấp, hư hỏng, hoàn thiện hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ thi công xây mới, sữa chữa trường, lớp chuẩn bị cho khai giảng năm học mới kịp thời.

Đồng chí Phạm Văn Lập – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận 

Nhóm vấn đề về thực hiện quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, quy hoạch trên địa bàn huyện. TT HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có liên quan tiếp tục, khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt những giải pháp, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03-CT/HU, ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng; quy hoạch, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật về xây dựng để nâng cao nhận thức người dân, không để phát sinh các vụ việc vi phạm trật tự xây dựng. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng; phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật về xây dựng, quy hoạch để nâng cao nhận thức của người dân, hạn chế phát sinh mới các vụ việc vi phạm trật tự xây dựng; hạn chế phát sinh đơn, kiến nghị, tố cáo liên quan đến quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ngành chức năng trong quá trình quản lý, giải quyết các vụ việc vi phạm liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, trật tự xây dựng, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Triển khai rà soát, lập mới, điều chỉnh bổ sung quy hoạch kiến trúc đô thị, quy định quản lý xây dựng theo các Đồ án quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch vùng huyện làm cơ sở để lập quy hoạch chung xây dựng xã. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm quy hoạch, xây dựng. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực xây dựng đảm bảo quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 41/KH-UBND, ngày 15/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện. Tập trung hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại đơn vị. Thực hiện tốt hơn nữa việc quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản theo đúng chức năng, nhiệm vụ. 

Nhóm vấn đề về công tác phối hợp tham mưu giải quyết các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. TT HĐNĐ huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý đúng quy định; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn; tuyệt đối không tự ý yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung thêm các thủ tục, giấy tờ không có trong quy định. Làm tốt tốt công tác phối hợp giữa phòng Tài nguyên - Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Thuế khu vực số 2 và Ủy ban nhân dân các xã, thị trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai; thực hiện tiếp nhận hồ sơ của công dân theo quy định.

          Thường trực HĐND huyện đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Thường trực HĐND các xã, thị trấn; các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tăng cường phối hợp trong việc theo dõi, giám sát việc thực hiện cam kết của các đơn vị tại phiên giải trình. Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện phản ánh đầy đủ, kịp thời nội dung phiên giải trình đến cử tri và Nhân dân, biết, theo dõi, giám sát.

 


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan