A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu năm 2023

Năm 2022 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Đăk Hà đạt trên 49,6 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2021. Với mục tiêu phấn đấu nâng cao thu nhập bình quân đầu năm 2023 đạt trên 52 triệu đồng/người/năm, huyện Đăk Hà đã xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể.

       Trong đó, huyện chú trọng phát huy thế mạnh địa phương, tạo điều kiện mở rộng các mô hình chăn nuôi, mô hình trồng cây công nghiệp, nâng cao tay nghề lao động nông thôn, thu hút khuyến khích các mô hình phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp vào địa phương. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ.

Huyện Đăk Hà triển khai nhiều giải pháp nâng cao thu nhập trong năm 2023 

         Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu, thực hiện trồng “xen canh, tăng vụ”. Thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi. Tăng cường quản lý giống cây trồng, vật nuôi, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện. Để tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển, huyện Đăk Hà tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng như làm đường giao thông nông thôn, xây dựng kênh mương nội đồng, xây dựng chợ để tạo điều kiện giao thương buôn bán hàng hóa nông sản.


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan