A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2022

Năm 2022 với sự nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của Nhân dân kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Đăk Hà tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, đến nay nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra trong năm như tổng giá trsản xuất theo giá hiện hành đạt trên 100,2% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 47 triệu đồng/người/năm, tổng diện tích gieo trồng đạt trên 31.950 héc ta tăng 5,11% so với năm 2021 và đạt trên 102% kế hoạch. Trong đó diện tích cây ăn quả đạt gần 2.000 héc ta, tăng gần 368 héc ta so với cùng kỳ năm 2021, cây dược liệu trên 363 héc ta đạt trên 133% kế hoạch.

     Ngoài ra thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2022, 2 xã Ngọc Wang và xã Đăk Ui cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã Nông thôn mới, thôn Đăk Tin xã Đăk Ngọk, thôn Bình Minh xã Hà Mòn cơ bản đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư Nông thôn kiểu mẫu. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được cơ bản kiểm soát , hoạt động ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ có chiều hướng tăng cao, tạo đà phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của huyện


Tin liên quan