A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2022 - 2025

      Toàn ngành giáo dục huyện Đăk Hà hiện có 41 đơn vị trường học, trong đó 15 đơn vị trường Mầm non, 14 trường Tiểu học, 07 trường THCS và 05 trường TH&THCS với tổng số 735 nhóm, lớp. 

Giai đoạn 2022 - 2025, huyện Đăk Hà đề ra mục tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi ra lớp đạt 100%, 100% trẻ từ 3 đến 5 tuổi học mẫu giáo được tăng cường và chuẩn bị Tiếng Việt vào học lớp 1. Tỷ lệ nhóm lớp học 2 buổi ngày đạt 100%. Đối với giáo dục phổ thông huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%. 100% học sinh được học ngoại ngữ, tin học từ lớp 3 trở lên, 100% số trường tiểu học có học sinh tham gia dự thi IOE Tiếng anh trên internet và OTE tài năng Tiếng Anh. Học sinh THCS hoàn thành chương trình vào học lớp 6 đạt 99,9%. Huy động học sinh đi học đúng độ tuổi cấp THCS đạt 98,8%. Học sinh sau tốt nghiệp chuyển sang học nghề đạt từ 30% trở lên số học sinh còn lại tham gia thi tuyển vào lớp 10 và tiếp tục học Trung học phổ thông.

Ngành giáo dục huyện Đăk Hà triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2022 - 2025

Để đạt được mục tiêu đề ra huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tiếp tục quy hoạch mạng lưới trường học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao. Huy động các nguồn lực từ Chương trình Mục tiêu quốc gia, Chương trình xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục, đào tạo đối với học sinh yếu kém, học sinh giỏi. Nâng cao chất lượng dạy học môn tin học, môn ngoại ngữ ở các cơ sở giáo dục, đẩy mạnh thực hiện Đề án Dạy và học ngoại ngữ đến năm 2025. Duy trì và mở rộng các loại hình trường bán trú, nhân rộng mô hình ăn trưa tại trường nhằm huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số.


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan