A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2023

Sáng 20/3, Trung tâm Chính trị huyện Đăk Hà tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2022. Tham gia lớp học có gần 100 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng
        Trong thời gian học tập, từ ngày 20 - 24/03 các học viên được nghe và cùng trao đổi với giảng viên 05 chuyên đề về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đồng chí Chu Văn Hiền - Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng 

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Đồng chí Chu Văn Hiền -  UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện nhấn mạnh mục đích của lớp học nhằm giúp các quần chúng ưu tú nắm bắt những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, mỗi quần chúng cần xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã được trang bị về mặt lý luận và vận dụng vào thực tiễn. Các học viện đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.


Tác giả: Đức Mỹ

Tin liên quan