A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ đối tượng 4

Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Đăk Hà đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 85 học viên thuộc đối tượng 4.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng 

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8, tham gia lớp bồi dưỡng các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới, về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới;  Chuyên đề phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng Dân quân Tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các học viên được tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân Tự vệ, Lực lượng Dự bị động viên. Kết thúc khóa học, các học viên tham gia viết bài thu hoạch.

Thông qua lớp học, nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách Quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Để từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan