A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà phát động phong trào thi đua năm 2023

Với chủ đề “đoàn viên, công nhân viên chức lao động tỉnh Kon Tum thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI Công đoàn tỉnh Kon Tum và Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028”.

Liên đoàn lao động huyện Đăk Hà phát động phong trào thi trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động huyện Đăk Hà năm 2023 với một số mục tiêu cụ thể như: Mỗi Công đoàn trực thuộc phấn đấu một công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội. 100% CĐCS hưởng ứng, tham gia thực hiện phong trào Xanh, sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại cơ quan, đơn vị, nơi làm việc, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện tổ chức hoặc phối hợp tổ chức 01 hoạt động văn hóa, văn nghệ hoặc thế dục thể thao tại cơ sở, chào mừng Đại hội. Phấn đấu trong năm 2023, 100% CĐCS đủ điều kiện đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có CĐCS không hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Ký kết giao ước thi đua năm 2023 

Để đạt được các mục tiêu đề ra các cấp công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền về truyền thống thi đua yêu nước. Cụ thể các phong trào thi đua do Công đoàn phát động, gắn với các phong trào như lao động giỏi, lao động sáng tạo, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực, thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”.


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan