A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lễ công bố Quyết định công nhận thôn Kon Hnong Pêng, xã Đăk Hring đạt bộ tiêu chí thôn nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 16/5, UBND xã Đăk Hring đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận thôn Kon Hnong Pêng, xã Đăk Hring đạt bộ tiêu chí thôn nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.

Trao Quyết định công nhận thôn Kon Hnong Pêng, xã Đăk Hring đạt bộ tiêu chí thôn nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thôn Kon Hnong Pêng là thôn khó khăn của xã Đăk Hring với 225 hộ/1.099 khẩu, trong đó người DTTS chiếm 86,7% số hộ toàn thôn. Kinh tế chủ yếu của thôn là nông nghiệp, năm 2023 thôn Kon Hnong Pêng được xã chọn xây dựng điểm thôn (làng) nông thôn mới vùng ĐBDTTS. Nhân dân đã có ý thức cao trong việc xây dựng cuộc sống xanh, sạch, đẹp, có ý thức bảo vệ môi trường và chấp hành tốt các nội quy, quy chế, quy định pháp luật của Nhà nước. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023 trong thôn là hơn 2 tỷ đồng. Trong đó Ngân sách trung ương hơn 1,7 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 284 triệu đồng.  Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thôn đã trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp, được người dân đồng tình tích cực hưởng ứng, bộ mặt nông thôn mới của thôn đã có nhiều khởi sắc rõ rệt, hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện, cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã phát huy hiệu quả, kinh tế nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Với mục tiêu tiếp theo của thôn là phấn đấu, tiếp tục giữ vững và phát triển các tiêu chí đã đạt thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của người dân. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại, đảm bảo môi trường, cảnh quan sáng, xanh, sạch, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn thôn. Tại buổi lễ đạo BQL thôn đã phát động phong trào thi đua giữ vững danh hiệu và nâng cao bộ tiêu chí thôn (làng) nông thôn mới trong vùng DTTS. Nhân dịp này cũng đã trao tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà cho các tập thể đã có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan