A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Làm việc với các đơn vị liên quan đến thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện

UBND huyện Đăk Hà đã làm với các đơn vị liên quan đến thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của phòng Kinh tế Hạ tầng huyện trong năm 2021 tổng số lượng rác thải được thu gom, vận chuyển và xử lý toàn huyện là hơn 4.580 tấn với tổng kinh phí hơn 3,3 tỷ đồng. Trong đó chi từ ngân sách nhà nước là hơn 1,6 tỷ đồng và 1 tỷ 681 triệu đồng đóng góp từ Nhân dân. Tuy nhiên số tiền thu từ Nhân dân đóng góp đến nay chỉ đạt hơn 1,2 tỷ đồng đạt 74,3%. Trong quá trình thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện còn một số tồn tại hạn chế như nhận thức của một số hộ dân còn hạn chế trong việc phân loại rác thải từ đầu nguồn. Năm 2021 dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp một số đơn vị trường học, nhà hàng, hộ kinh doanh không hoạt động nên không có nguồn thu. Công tác phối hợp giữa đơn vị Công y TNHH DH Thương mại và Công nghệ môi trường DH với các xã, thị trấn trong việc thu giá dịch vụ môi trường còn thiếu chặt chẽ, đạt hiệu quả chưa cao.

Đồng chí Hà Tiến - Chủ tịch UBND huyện phát kết luận buổi làm

Tại buổi làm việc sau khi nghe các đơn vị, địa phương và Công y TNHH DH Thương mại và Công nghệ môi trường DH thảo luận làm rõ một số tồn tại khó khăn trong công tác thu gom vận chuyển, xử lý và thu giá dịch vụ môi trường. Đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường; chủ động phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình; bỏ rác đúng nơi quy định và tuân thủ thời gian lịch trình thu gom rác thải. Tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Công y TNHH DH Thương mại và Công nghệ môi trường DH phối hợp với phòng Kinh tế Hạ tầng, các xã, thị trấn, thôn trưởng, tổ trường TDP trong việc thu tiền giá dịch vụ môi trường đồng thời rà soát, điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện sổ bộ để làm cơ sở thu giá dịch vụ thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trong năm 2022 và những năm tiếp theo.


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan