A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưởng ứng Ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12/2023)

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội đối với người khuyết tật trên địa bàn huyện, ngày 29/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà có Văn bản số 3789/UBND-VX, về triển khai các hoạt động truyền thông Ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12/2023) với Chủ đề “Chung tay hành động để bảo toàn và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững với người khuyết tật, do người khuyết tật và vì người khuyết tật”n khai các hot đng truyn thông Ngày Quc tế ngưi khuyết tt (03/12/2023) khai các hot đng truyn thông Ngày Quc tế ngưi khuyết tt (03/12/

 

Theo đó, Thông điệp truyền thông Ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12/2023): 

- Cộng đồng, xã hội cùng chung tay giúp đỡ người khuyết tật - Không để ai bị bỏ lại phía sau;

          - Mọi cá nhân có trách nhiệm tôn trọng và giúp đỡ người khuyết tật”;

          - Gia đình người khuyết tật nâng cao trách nhiệm bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật.

          - Người khuyết tật hãy tự tin vào chính mình, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng;

          - Thúc đẩy bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực giới đối với người khuyết tật;

          - Sống độc lập - Tự tin hoà nhập;

          - Tự tin vận động - Tự tin vui sống;

          - Cải thiện chức năng, mở rộng cơ hội;

          - Gia đình đồng hành cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật;

          - Hãy nhìn vào người khuyết tật như nhìn vào chính mình;

          - Phá vỡ tự ti - Sẻ chia bình đẳng;

          - Bạo lực với người khuyết tật: Tội ác!;

                 


Tin liên quan