A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả truyền thông cộng đồng năm 2022

Ngày 14/11, Hội LHPN Huyện Đăk Hà đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả truyền thông cộng đồng năm 2022 và xác định chủ để tuyên truyền năm 2023.

Thực hiện dự án 8 trong  chương trình bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp bách đối với phụ nữ và trẻ em trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia Dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Trên địa bàn huyện Đăk Hà đã thành lập 15 tổ  truyền thông cộng đồng tại 8/11 xã, thị trấn, tổ truyền thông hoạt động trên tình thần tự nguyện dựa vào cộng đồng, đảm bảo mỗi tháng có ít nhất một hoạt động cho cộng đồng. Hội LHPN huyện đã mở lớp tập huấn hướng xây dựng kế hoạch, xác định nội dung vận hành duy trì mô hình tổ truyền thông cộng đồng và tổ chức truyền thông trực tiếp 5 buổi với sự tham gia của gần 400 hội viên phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị 

Năm 2023 tổ tuyên truyền tập trung truyền thông với nội dung hướng dẫn thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững, tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp, xóa bỏ định kiến và khuân mẫu giới, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Huyện Đăk Hà tập trung rà soát, nhân rộng mô hình tổ truyền thông cộng đồng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền, truyền thông, ưu tiên truyền thông trên nền tảng số như Zalo, Facebook.


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan