A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thành Đại hội Đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở

Tính đến thời điểm hiện tại 100% Hội nông dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Hà đã hoàn thành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đánh giá Đại hội đại biểu hội nông dân các xã, thị trấn được tổ chức đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình, theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Hội cấp trên. Sau Đại hội, Hội Nông dân các xã, thị trấn tập trung triển khai quán triệt các Nghị quyết đến hội viên nông dân, thể hiện bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể về các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Đăk La

Theo kế hoạch Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Đăk Hà lần thứ VII nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tổ chức trong 2 ngày 15,16/6 với hơn 140 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.700 cán bộ, hội viên Nông dân trên địa bàn huyện. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới. Hội Nông dân huyện Đăk Hà đang tích cực chuẩn bị các điều kiện nhằm đảm bảo thành công đại hội, đến thời điểm hiện tại hội Nông dân huyện đã hoàn thành Báo cáo chính chính trị và Đề án nhân sự trình Đại hội.


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan