A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăk Hà - Sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06

     Huyện Đăk Hà đã tổ chức Sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết đợt “cao điểm 50 ngày, đêm” thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử  trên địa bàn. Đồng chí Hà Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ Công tác, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị 

Đánh giá kết quả với 25 nhiệm vụ, đến nay huyện đã hoàn thành 6 nhiệm vụ, 9 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và 10 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện. Về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cấp huyện đạt trên 63%, cấp xã đạt trên 44%. Nhóm tiện ích dịch vụ phát triển kinh tế xã hội, 100% cơ sở y tế được gắn thiết bị đọc thẻ CCCD gắn chíp. Qua 2 năm triển khai toàn huyện đã hoàn thành và cấp hơn 58.800 thẻ CCCD, thu nhận hơn 57.000 hồ sơ tài khoản định danh điện tử, trong đó Cục C06 Bộ công an đã phê duyệt hơn 47.200 tài khoản, số tài khoản đã kích hoạt là 44.530 tài khoản đạt trên 95%. Huyện Đăk Hà đã hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện đang sinh sống trên địa bàn, thực hiện đảm bảo tiến độ 50 ngày đêm thu nhận hồ sơ, kích hoạt tài khoản định danh điện tử theo chỉ tiêu. Triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 huyện Đăk Hà tiếp tục rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Thực hiện số hóa dữ liệu, phục vụ yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm giàu dữ liệu hệ sinh thái dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Đổi mới hoạt động Hệ thống cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể,  mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hà Tiến ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, địa phương trong thời gian qua, đặc biệt biểu dương vai trò thường trực của Công an huyện đã tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Đề án 06. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện cần đổi mới tư duy với những cách làm mới, hiệu quả, thực chất và mang tính “đột phá, tạo sự khác biệt” để thực hiện hiệu quả Đề án 06, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Tổ Công tác triển khai Đề án 06 các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác tuyên truyền về Chuyển đổi số, Đề án 06 để toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện biết, chủ động tham gia thực hiện.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Công an Hà Mòn có thành tích xuất sắc đợt “cao điểm 50 ngày, đêm”

Tại Hội nghị đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Công an Hà Mòn có thành tích xuất sắc đợt “cao điểm 50 ngày, đêm” và giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện Đề án 06.


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan