A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Công đoàn Văn phòng HĐND – UBND huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, ngày 24/3, Công đoàn Văn phòng HĐND - UBND huyện tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bầu BCH Công đoàn khóa VI và bầu Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội Công đoàn VP HĐND - UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 

Công đoàn Văn phòng HĐND - UBND huyện hiện có 21 cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC). Trong đó, có 16 Đảng viên, 06 CB, CC,VC có trình độ Thạc sĩ, 14 CB, CC, VC trình độ Đại học và 11 CB, CC, VC có trình độ Cao cấp LLCT.

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Đoàn viên Công đoàn Văn phòng HĐND - UBND huyện có phẩm chất chính trị trong sáng, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác; có tinh thần đoàn kết giữ vững danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh.

Trình bài Báo cáo Kiểm điểm của BCH Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Công tác chăm lo đời sống; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động luôn được chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời. 100% Đoàn viên công đoàn được quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nghị quyết công tác công đoàn các cấp. 100% Đoàn viên tự giác nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu nhằm nâng cao được trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia thực hiện có kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề, nội dung hàng năm.

Đồng chí Nguyễn Văn An - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bên cạnh, BCH Công đoàn đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong toàn thể đoàn viên là CBCC, Người lao động; Phát động đoàn viên tham gia các cuộc thi, các cuộc vận động do công đoàn cấp trên phát động gắn với các công trình, phần việc cụ thể. Từ đó, nâng cao đời sống tinh thần cho CBCC, người lao động; “xây dựng nếp sống văn hoá” trong CBCC, NLĐ; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn. Góp phần thực hiện thắng lợi 3 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Kon Tum khóa X và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 
 
Bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 

Với mục tiêu tổng quát: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ xây dựng đội ngũ và tổ chức công đoàn vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, quan tâm bảo vệ quyền, chăm lo cải thiện đời sống cho người lao động, giữ vững danh hiệu CĐCS vững mạnh”. Đại hội Công đoàn VP HĐND – UBND huyện lần thứ VI đề ra các chỉ tiêu gồm: Trong nhiệm kỳ, giữ vững danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh; Có 100% đoàn viên trở lên được quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Chỉ thị và Nghị quyết của công đoàn cấp trên; 100% đoàn viên, người lao động được chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, nội quy, quy chế của cơ quan; Hàng năm, 100% đoàn viên, người lao động đăng ký thi đua, trong đó có ít nhất 30% đoàn viên, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 80% đoàn viên được xếp loại đoàn viên công đoàn xuất sắc. Bồi dưỡng giới thiệu ít nhất 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023 - 2028
Tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Văn phòng HĐND – UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 3 đồng chí và bầu 02 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Đồng chí Phạm Thị Điệp – Chủ tịch Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn khóa VI; Đồng chí Nguyễn Phúc Đoan – Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 


Tin liên quan