A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố và đón nhận Quyết định công nhận thôn 2, xã Đăk La đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 27/9, UBND xã Đăk La tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND huyện về công nhận Thôn 2 đạt chuẩn Bộ tiêu chí khu dân cư thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

Công bố Quyết định công nhận thôn 2 xã Đăk La đạt bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu

Thôn 2 xã Đăk La có tổng số 81 hộ với 327 nhân khẩu. Cán bộ và nhân dân trong thôn luôn thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Phát triển kinh tế xã hội không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, vận động nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước, xây dựng thôn vững mạnh – an toàn. Thôn có tổng diện tích gieo trồng 127,4 ha, trong đó lúa nước 2 vụ 41,54 ha, cà phê 45 ha, cao su 34 ha. Tổng đàn gia súc, gia cầm trên 2.100 con.

Trao Quyết định công nhận thôn 2 xã Đăk La đạt Nông thôn mới kiểu mẫu

 Thực hiện lộ trình xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, Ban phát triển thôn đã tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, yêu cầu của Chương trình NTM. Chú trọng vai trò làm chủ của người dân để “dân biết, dân làm, dân giám sát và dân hưởng thụ” trong tất cả các nội dung xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị. Đến nay, thôn 2 đã đạt 10/10 tiêu chí thuộc bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngày 07/9/2023, UBND huyện Đăk Hà ban hành Quyết định số 1634/QĐ-UBND về việc công nhận thôn 2, xã Đăk La đạt chuẩn Thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

Đại diện chi bộ, BQL thôn phát động thi đua chung sức giữ vững, nâng cao tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu

Tại Lễ công bố và đón nhận Quyết định công nhận thôn đạt tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Ban phát triển thôn đã phát động phong trào thi đua chung sức giữ vững, nâng cao tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu, hướng đến xây dựng khu dân cư thông minh. Đồng thời tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước hướng đến chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Đăk Hà (24/3/1994 – 24/3/2024).

Trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho tập thể cán bộ và nhân dân thôn 2 xã Đăk La
UBND xã khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng NTM kiểu mẫu

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 01 tập thể, UBND xã Đăk La khen thưởng cho 03 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu.


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan