A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Quyết định công nhận thôn 3, xã Đăk La đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

UBND xã Đăk La đã tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận thôn 3, xã Đăk La đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Với mục tiêu về đích thôn NTM trong năm 2023, ngay từ đầu năm Ban phát triển thôn đã tập trung rà soát, đánh giá Bộ tiêu chí về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng dẫn của cấp trên. Xây dựng kế hoạch, lộ trình và có giải pháp cụ thể trong triển khai thực hiện. Lựa chọn tiêu chí có thế mạnh, tính đột phá hoặc tiêu chí cần ít vốn đầu tư để ưu tiên thực hiện trước và từng bước nâng cao, hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Trong năm Ban quản lý thôn đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền 578 triệu đồng.

Trong đó ngân sách địa phương hỗ trợ 154 triệu đồng, nhân dân đóng góp 424 triệu đồng để đầu tư kiên cố hóa kênh mương thủy lợi, điện đường nông thôn, Camera an ninh, chỉnh trang nhà văn hóa thôn. Đến cuối năm 2023 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng/người/năm, thôn không còn hộ nghèo. Tỷ lệ người dân tham gia các hoạt động cộng đồng, cuộc vận động, phong trào thi đua, do địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát động đạt 100%. Thôn 3 đã đạt 10/10 tiêu chí thuộc bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Được UBND huyện công nhận tại Quyết định số 454/QĐ-UBND, ngày 11/3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc công nhận thôn 3, xã Đăk La đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Quang cảnh buổi lễ 
Trao Quyết định công nhận công nhận thôn 3, xã Đăk La đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

Tại buổi lễ BQL thôn 3 đã phát động phong trào thi đua giữ vững danh hiệu thôn nông thôn mới kiểu mẫu và duy trì, nâng cao chất lượng Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà khen thưởng cho các  tập thể và cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan