A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BCĐ cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người DTTS triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, BCĐ cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” huyện Đăk Hà tập trung phát huy vai trò hạt nhân chính trị, trách nhiệm của cấp ủy đảng trong triển khai các tiêu chí của cuộc vận động. Cuộc họp do đồng chí Lưu Duy Khanh - Phó Bí thư TT Huyện ủy, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện CVĐ chủ trì.

Quang cảnh họp BCĐ cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người DTTS
làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững"

Đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 08, ngày 24/2/2021 của BTV Tỉnh ủy, huyện Đăk Hà đã huy động được sụ vào cuộc của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích đồng bào DTTS trên địa bàn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Hỗ trợ xây dựng các mô hình: nuôi cá nước ngọt; cải tạo vườn tạp; chăn nuôi gia súc, gia cầm; Thu mua, chế biến các mặt hàng nông sản... thu hút được trên 2.100 hộ đồng bào DTTS tham gia và có trên 1.500 hộ có cuộc sống được cải thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thảo luận tại cuộc họp, BCĐ thực hiện CVĐ các xã và các thành viên đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong triển khai nội dung CVĐ tại cơ sở như: quá trình triển khai thực hiện một số mô hình vẫn chưa đảm bảo tính bền vững, lâu dài. Nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong thực hiện CVĐ còn chưa nhất quán, dẫn đến tình trạng nhiều hộ DTTS còn dựa dẫm vào sự hỗ trợ; Một số mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiện nay gặp khó khăn do không tìm được đầu ra cho sản phẩm...

Đồng chí Phạm Thị Thương - UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

 

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Lưu Duy Khanh đề nghị Đảng bộ các xã, thị trấn tập trung phát huy vai trò hạt nhân chính trị, trách nhiệm của cấp ủy Đảng trong triển khai các tiêu chí của cuộc vận động gắn với Chỉ thị số 12, ngày 18/2/2022 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) Nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các tổ chức Đảng và Đảng viên phải thực sự gương mẫu, đi đầu, dám làm, dám chịu trách nhiệm với quá trình thực hiện để làm cơ sở tuyên truyền, vận động quần chúng. Chính quyền các địa phương phải sâu sát, có những dự báo khoa học, đảm bảo tính khả thi khi chọn triển khai các mô hình hỗ trợ, khuyến khích bà con DTTS chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Các tổ chức đoàn thể rà soát, động viên đoàn viên, hội viên tham gia hình thành các tổ, nhóm, CLB trong vùng đồng bào DTTS để cụ thể hóa các nội dung thay đổi nếp nghĩ cách làm, giúp người DTTS tự lực vươn lên giảm nghèo bền vững.

Trọng Nghĩa

 


Tin liên quan