A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Ngày 6/1, UBND huyện Đăk Hà đã tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện để triển khai thực hiện chỉ tiêu tuyển quân năm 2023. Đồng chí Hà Tiến – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì.

Đánh giá kết quả công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 qua khám tuyển toàn huyện Đăk Hà có 164 công dân đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong đó chất lượng sức khỏe loại I 02 công dân, loại II 46 công dân, loại III 116 công dân, trình độ chuyên môn đào tạo Đại học 01 công dân, cao đẳng 03 công dân và 01 công dân trung cấp. Kết quả công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ đạt so với chỉ tiêu được giao. Theo kế hoạch Lễ giao nhận quân được huyện Đăk Hà tổ chức vào ngày 8/2/2023 nhằm ngày 18 tháng giêng năm Qúy Mão tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông huyện.

 

Để đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023 và tổ chức tốt Lễ giao nhận quân. Đồng chí Hà Tiến - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên. Các địa phương chủ động rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng công dân đủ điều kiện thực hiện NVQS năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu trên giao, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, khuyến kích, động viên về vật chất, tinh thần để khích lệ công dân hăng hái lên đường nhập ngũ.


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan