A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ

Chiều ngày 29/5, huyện Đăk Hà tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, huyện Đăk Hà đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy về nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của Khu vục phòng thủ (KVPT); chủ động ban hành kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng; kịp thời rà soát, bổ sung chương trình để có biện pháp lãnh đạo phù hợp với điều kiện của địa phương.

Đồng chí Hà Tiến - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện phát biểu  khai mạc

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc KVPT trong  sạch, vững mạnh được chú trọng. Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp thường xuyên được củng cố, hoạt động đi vào hiệu quả, chất lượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng luôn bảo đảm đúng kế hoạch và đạt chỉ tiêu đề ra. Trong 5 năm qua, đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho trên 1.000 cán bộ, đoàn viên, Hội viên và gần 10.000 học sinh. Qua đó, củng cố, nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn giáo, cùng với chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Công tác quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của huyện gắn với củng cố quốc phòng - an ninh được chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Quy hoạch phát triển nông nghiệp bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và bảo đảm tích lũy cho nhu cầu của KVPT; Quy hoạch phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin bảo đảm kết hợp phục vụ dân sinh với phục vụ quốc phòng - an ninh... Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp đảm bảo phục vụ dân sinh và nhiệm vụ QP-AN. Qua đó, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trung bình 8,71%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng lên 52,44 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,28%.

Trung tá Tạ Đình Hòa - Tham muua trưởng BCH Quân sự huyện phát biểu tham luận tại Hội nghị
Thượng úy Nguyễn Văn Cử - Phó trưởng Công an huyện Đăk Hà phát biểu tham luận tại Hội nghị

Công tác xây dựng lực lượng bộ đội địa phương trong thời bình, đáp ứng nhu cầu năm đầu chiến tranh; theo phương châm “Tinh, gọn, mạnh”. Đến nay,lực lượng dự bị động viên (DBĐV) được sắp xếp đạt 100%; đăng ký phương tiện kỹ thuật đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng chính trị trong lực lượng DBĐV không ngừng nâng cao. Công tác huấn luyện chiến đấu được triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến về chất lượng, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Triển khai quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và âm mưu thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Củng cố, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; phát huy hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, huyện Đăk Hà tiếp tục quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ; động viên sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, xây dựng KVPT huyện vững về chính trị, mạnh về kinh tế, quốc phòng an ninh; phòng, chống có hiệu quả âm mưu "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó, xử trí thắng lợi mọi tình huống không để bị động bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Xây dựng KVPT toàn diện từ cơ sở thôn, làng, TDP đến xã, thị trấn theo hướng cơ bản, lâu dài, phù hợp với quy hoạch phát triển KT - XH của từng địa phương.

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân  nhận thức sâu sắc về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật Quốc phòng, Luật DQTV. Củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu. Cơ quan quân sự địa phương các cấp chủ trì tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong rà soát, xác định địa bàn trọng điểm về QP - AN để tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị. Lãnh đạo tốt công tác phối hợp giữa 2 lực lượng QS- CA trong huấn luyện, diễn tập, hoạt động tác chiến, bảo vệ trị an theo đúng Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện tốt quy chế kết hợp KT - XH với Quốc phòng trong KVPT theo Quyết định 13/QĐ-TTg ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ; quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH phải có tầm nhìn từ 15 đến 20 năm và phải gắn với quy hoạch tổng thể xây dựng thế trận KVPT của huyện.


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan