A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, có 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trong năm 2022.

Những thủ tực hành chính thiết yếu, đó là:

1. Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân;

2. Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân;

3. Đăng ký thường trú;

4. Đăng ký tạm trú;

5. Khai báo tạm vắng;

6. Thông báo lưu trú;

7. Đăng ký, cấp biển số mô tô, xem gắn máy;

8. Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội);

9. Đăng ký khai sinh;

10. Đăng ký khai tử;

11. Đăng ký kết hôn;

12. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông;

13. Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

14. Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu;

15. Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi;

16. Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí;

17. Tích hợp mức giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình;

18. Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân;

19. Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ);

20. Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe;

21. Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng;

22. Cấp phiếu lý lịch tư pháp;

23. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp;

24. Cấp điện mưới từ lưới điện hạ áp (220/380V) (thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong dịch vụ cung cấp điện);

25. Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện (thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong dịch vụ cung cấp điện).


Tin liên quan