Câu hỏi:
Ngày Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là ngày bao nhiêu?
Nội dung:

Ngày Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là ngày bao nhiêu?

Người gửi:
Địa chỉ: 795 Hùng Vương - Tỉnh Bình Định - Thành phố Quy Nhơn - Phường Nhơn Phú
Trả lời:
Chưa có câu trả lời