Câu hỏi:
Câu hỏi về chế độ chính sách vùng đặc biệt khó khăn
Nội dung:
Xin cho tôi hỏi là sau khi sáp nhập xã và có quyết định được điều động từ xã a sang xã b và vẫn là xã vùng 3 xã ĐBKK thì có được hưởng trợ cấp ban đầu theo nghị định 116 hay nghị định 76 /2019 nghị định chính phủ không?. tôi xin trân trọng cảm ơn
Người gửi:
Địa chỉ: xa phong niên huyện bảo thắng tỉnh lào cai - Thành phố Hà Nội - Quận Ba Đình - Phường Cống Vị
Trả lời:
Chưa có câu trả lời