A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày 20 tháng 4, Huyện ủy Đăk Hà đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Thủy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng tại Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị 
Các đại biểu dự Hội nghị 

Qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa của Trung ương và chuyên đề riêng của tỉnh, huyện Đăk Hà đã mở được gần 50 lớp quán triệt, học tập và triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đó góp phần củng cố, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. 

Qua triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả như mô hình  nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, mô hình “Shipper áo xanh-đồng hành cùng người dân” an tâm chống dịch Covid-19, mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, “Khu dân cư thông minh”... Tuyên truyền lồng ghép nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào DTTS làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát  nghèo bền vững”, phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”,  cuộc vận động “Hội Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”, “Hội Cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới”. Trong 02 năm qua trên địa bàn huyện Đăk Hà có 04 tập thể và 07 cá nhân được chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và nhận Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy. 

Trong thời gian tới, huyện Đăk Hà tiếp tục triển khai chuyên đề của tỉnh năm 2023 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết gắn với việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Đồng chí Nguyễn Quang Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thủy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Đăk Hà. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và kế hoạch sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị với việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ trên địa bàn huyện. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa của Trung ương và Chuyên đề riêng của tỉnh qua đó đề ra những giải pháp thiết thực để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị.

Tại Hội nghị, Huyện ủy Đăk Hà tặng Giấy khen cho 18 tập thể, 26 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Khen thưởng các  cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chi Minh

 


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan