A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Kiểm tra, đánh giá kết quả CVĐ thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào DTTS tại xã Đăk La

Thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào DTTS, làm cho người đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững, Đảng ủy xã Đăk La xây dựng Chương trình của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đồng thời chỉ đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể chính trị xã hội ban hành các Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện.

Nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư chuồng trại để phát triển chăn nuôi bò

Nhờ chủ động phát huy nội lực, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể. Đến nay, người dân đã thay đổi dần cách thức trong lao động sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách làm ăn, biết áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Các mô hình tiêu biểu được duy trì như: nhóm liên kết lao động; Mô hình khu dân cư Sáng xanh, sạch, đẹp an toàn; Mô hình trồng cỏ nuôi bò 3B; mô hình cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả… Hiện toàn xã có 150 hộ thay đổi tập tục, thói quen trong dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm; 60 % hộ gia đình biết tiết kiệm thời gian đi làm sớm; khoản 95% hộ gia đình biết thâm canh tăng năng suất cây trồng vật nuôi. Số hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đạt tỷ lệ 100%; 53,07% số hộ nghèo, cận nghèo có đời sống tinh thần vật chất được cải thiện.

Đảng ủy  xã Đăk La báo cáo kết quả 02 năm thực hiện CVĐ làm thay đổi nếp nghĩ cách làm

Tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Đăk La, các thành viên BCĐ cấp huyện đã trao đổi, chỉ ra một số hạn chế nhất định, dẫn đến việc các mô hình phát triển KT – XH chưa thực sự hiệu quả và có tính bền vững. Từ đó, dẫn đến tình trạng một số hộ DTTS còn thói quen trông chờ vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước. Việc nhân rộng các mô hình kinh tế còn mang tính hình thức, chưa có chiều sâu.

Sau khi kiểm tra thực tế các mô hình và tiếp thu một số đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy xã, đồng chí Lưu Duy Khanh yêu cầu trong thời gian tới, xã tập trung phát huy vai trò hạt nhân chính trị của cấp ủy, chi bộ khu dân cư và đội ngũ cán bộ, công chức xã trong việc tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ các nội dung cụ thể của cuộc vận động, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình phát triển KT – XH của địa phương. Trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn, nhu cầu và khả năng của các khu dân cư, cần phát động và kêu gọi các cấp, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo... đoàn kết, tham gia thực hiện cuộc vận động. Triển khai các mô hình đảm bảo tính khả thi, tạo được sự đồng thuận của người dân trong thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thế Quyền - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại buổi làm việc

Hướng dẫn đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo sử dụng hiệu quả nguồn lực của gia đình, nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, tích lũy vốn tái đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 và gắn với việc thực hiện kế hoạch của Đảng ủy xã về thực Nghị quyết số 07 -NQ/HU ngày 26/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về cải tạo, phát triển kinh tế vưởn hộ gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh việc chú trọng nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, cần phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân trong việc gìn giữ, phát huy các gí trị văn hóa truyền thống, bài trù hủ tục lạc hậu để chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người DTTS trên địa bàn.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan