A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công nhận thôn Pa Cheng, xã Đăk Long đạt chuẩn thôn DTTS nông thôn mới năm 2022

UBND xã Đăk Long đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1141/QĐ-UBND, ngày 07/6/2023 của UBND huyện Đăk Hà về công nhận Công nhận thôn Pa Cheng, xã Đăk Long đạt chuẩn thôn (làng) nông thôn mới năm 2022.

 
Lễ công nhận thôn Pa Cheng, xã Đăk Long đạt chuẩn thôn (làng) DTTS Nông thôn mới năm 2022

Thôn Pa Cheng hiện có 185 hộ với 1.043 nhân khẩu, gồm 4 thành phần anh em dân tộc sinh sống. Trong đó, người DTTS chiếm 70%.

Thực hiện Quyết định số 147, ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh Kon Tum, xã đã chỉ đạo thành lập Ban phát triển thôn giai đoạn 2021-2025, tổ chức quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thôn. Quán triệt và thực hiện đầy đủ phương châm “huy động nội lực tại chỗ là chính”; tiếp tục coi trọng vai trò làm chủ của người dân để “dân biết, dân làm, dân giám sát và dân hưởng thụ”... tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chương trình.

Trao Quyết định của UBN huyện về công nhận thôn Pa Cheng đạt chuẩn thôn DTTS Nông thôn mới
Đảng ủy xã tặng quà động viên Ban phát triển thôn

Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thôn là 576 triệu đồng. Trong đó, Ngân sách Nhà nước là 500 triệu đồng, Nhân dân đóng góp trên 76 trệu đồng. Qua đó, các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu càu đi lại, học tập, mở rộng quy mô sản xuất của người dân. Trong đó, có nhiều mô hình phát triển kinh tế - xã hội được xây dựng và duy trì, tạo chuyển biến tích cực trong việc thay đổi nếp nghĩ cách làm của Nhân dân. Bộ mặt Nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên. Các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy. Đến đầu năm 2023, thôn đạt 10/10 tiêu chí thuộc bộ tiêu chí thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ban phát triển thôn phát động phong trào thi đua giữ vững và nâng cao chất lượng thôn DTTS Nông thôn mới

Phát huy những kết quả đạt được, tại Lễ công bố Quyết định, Ban phát triển thôn đã phát động phát động phong trào thi đua giữ vững, duy trì và nâng cao chất lượng Bộ tiêu chí thôn (làng) DTTS nông thôn mới, với những nội dung như: Tiếp tục nêu cao tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, tích cực thi đua lao động sản xuất làm giàu chính đáng. Tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng cảnh quan môi trường Sáng – Xanh – Sạch – đẹp. Đảm bảo an ninh an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạ động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

UBND huyện khen thưởng cho tập thể thôn Pa Cheng có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM
UBND xã khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu
 

Tại Lễ công bố Quyết định, UBND huyện Đăk Hà đã khen thưởng cho 01 tập thể; UBND xã Đăk Long khen thưởng cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng thôn Pa Cheng đạt chuẩn thôn DTTS Nông thôn mới.

 


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan