A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân

Đến nay tổng số quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện Đăk Hà là 2tỷ850 triệu đồng, trong đó nguồn vốn của Hội Nông dân tỉnh ủy thác cho hội Nông dân huyện hơn 2,1 tỷ đồng cho gần 50 hội viên nông dân vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Qua đánh giá nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân huyện Đăk Hà thường xuyên tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân, tổ chức tham quan những kinh mô hình hay, cách làm kinh tế hiệu quả và định hướng cho các hộ nông dân có điều kiện liên kết sản xuất theo hướng hàng hóa, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các hình thức sản xuất phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.


Tin liên quan