A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023

Để đôn đốc các xã, các đơn vị chủ rừng chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, phương tiện, dụng cụ đảm bảo đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2022 – 2023. Huyện Đăk Hà đã thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng đợt 2, mùa khô năm  2022 - 2023 tại một số xã và đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện. 

Tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ rừng kiểm tra diện tích rừng trồng tại xã Ngọc Wang 

      Kiểm tra tập trung vào nội dung như việc sắp xếp, kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng. Việc xác định các khu vực trọng điểm về cháy rừng trên lâm phần, địa bàn quản lý, phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2022 - 2023, phân công, thực hiện lịch trực phòng cháy chữa cháy rừng. Kiểm tra hiện trường rừng trồng, các công trình, công cụ, máy móc phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng của các tổ chức trên địa bàn các xã, các đơn vị chủ rừng. Qua kiểm tra Tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ rừng huyện đã đề nghị các xã và các đơn vị chủ rừng tập trung triển khai quyết liệt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Chủ động tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng, thực hiện tốt phương án phòng cháy chữa cháy rừng đã xây dựng và được phê duyệt. 


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan