A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo triển khai công tác trồng rừng và cây phân tán, cây ăn quả năm 2023

Ngày 22/4, đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì, chỉ đạo một số nội dung liên quan trong việc triển khai công tác trồng rừng sản xuất, trồng cây phân tán và cây ăn quả năm 2023. Dự họp có lãnh đạo các cơ quan đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Hà Tiến - PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp bàn kế hoạch trồng rừng năm 2023

Theo kết quả tổng hợp của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, trong giai đoạn 2021 đến nay, huyện đã tiến hành hỗ trợ, hướng dẫn người dân trồng được 642,9 hecta rừng sản xuất. Qua rà soát, tỷ lệ cây sống cây sống đạt từ dao động từ 60 đến 90%. Hầu hết, diện tích cây trồng được người dân chăm sóc hợp lý, đúng kỹ thuật nên cây sinh trưởng, phát triển ổn định. Bên cạnh đó, do yếu tố thời tiết và sâu bệnh nên một số diện tích tỷ lệ cây sống không đảm bảo. Cây phát triển không đồng đều.

Đối với chỉ tiêu trồng cây xanh phân tán, các đơn vị, địa phương đã tổ chức tốt công tác rà soát, phát động nhân dân tiến hành trồng cây đúng thời vụ. Tỷ lệ cây sống cao, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại các khu dân cư, các điểm sinh hoạt cộng đồng. Góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu…

Lãnh đạo huyện Đăk Hà trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ hàng năm

Đối với chủ trương phát triển diện tích cây ăn quả, cây Mắc ca, nhân dân trên địa bàn bước đầu khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, khí hậu để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng diện tích cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, thay thế dần diện tích cây trồng ngắn ngày, hiệu quả kinh tế thấp và diện tích Cà phê già cỗi. Nhất là trong vùng đồng bào DTTS theo Nghị quyết số 07 – NQ/HU về “Cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững”.

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương đã kiến nghị, đề xuất tháo gỡ một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở như: Khó khăn về phương tiện kỹ thuật, thiết bị, nhân lực đảm bảo phục vụ công tác rà soát, đối chiếu diện tích rừng.

Triển khai nhiệm vụ trồng rừng năm 2023, huyện Đăk Hà phấn đấu trồng mới 370 hecta rừng sản xuất và 40.000 cây xanh phân tán. Bên cạnh, tập trung chuyển đổi diện tích đất bạc màu, năng suất thấp sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Trọng tâm là diện tích cây ăn quả và cây Mắc ca.

Tập trung định hướng cho người dân và các doanh nghiệp phát triển cây Mắc ca theo hướng bền vững

Để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch trồng rừng, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chủ động phối hợp với các xã, thị trấn trong việc phân khai nguồn lực hỗ trợ thực hiện chỉ tiêu trồng rừng theo kế hoạch. Các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, thống kê diện tích đất đủ điều kiện hỗ trợ trồng rừng năm 2023. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế rừng bền vững. Vận động người dân thuộc diện hỗ trợ tiếp tục đăng ký trồng rừng. Triển khai xuống giống ngay khi đất đảm bảo độ ẩm gắn với việc chủ động phòng chống bệnh hại cho cây trồng. Tiến hành rà soát, trồng dặm đối với diện tích cây rừng bị thiệt hại do sâu bệnh.

Đối với chỉ tiêu trồng cây phân tán, các xã, thị trấn sớm rà soát vị trí, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp để tiến hành trồng đảm bảo số lượng, tỷ lệ sống cao. Đồng thời thực hiện giao và gắn trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân chăm sóc, bảo vệ.

Riêng đối với chủ trương phát triển diện tích cây Mắc ca, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp khẩn trương phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, xác minh diện tích đất trồng và tiến hành  bình xét đối tượng thuộc diện được hỗ trợ trồng Mắc ca theo đề án của huyện. Trên cơ sở đó, tổ chức tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc Mắc ca cho nhân dân. Tuyên truyền, vận động người dân tìm hiểu về hiệu quả kinh tế của cây Mắc ca, từ đó, có định hướng đúng đắn về phát triển cây Mắc ca dần trở thành loại cây trồng chủ lực có giá trị cao của địa phương.

 


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan