A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, tập quán canh tác và định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Kon Tum

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 1211/UBND-NNTN ngày 09 tháng 4 năm 2024 về việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát, tổng hợp các mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, tập quán canh tác và định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Kon Tum.

- Lĩnh vực trồng trọt: 48 mô hình, dự án.

- Lĩnh vực chăn nuôi: 17 mô hình, dự án.

- Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản: 08 mô hình, dự án.

- Lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 15 mô hình, dự án.

Dưới đây là chi tiết các mô hình để các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, nghiên cứu áp dụng.

Chi tiết tại tại đây:

         Công văn thông tin, tuyên truyền các mô hình, dự án nông nghiệp hiệu quả

         Các dự án, mô hình nông nghiệp đạt hiệu quả 

         VB 1211 UBND tỉnh

 

 


Tin liên quan