A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

Ngày 29/12, Huyện ủy Đăk Hà tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và khen thưởng các Tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu năm 2022. Hội nghị do đồng chí Ka Ba Thành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Huyện ủy Đăk Hà tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đảng bộ huyện Đăkcó 61 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (gồm 17 Đảng bộ và 44 chi bộ cơ sở). Trong năm 2022, BTV Huyện ủy Quyết định kết nạp mới 121 đảng viên, trong đó có 47 đảng viên được kết nạp tại khu dân cư, nâng tổng số Đảng viên toàn huyện lên 3.387 đảng viên. 100% thôn, TDP có chi bộ, trong đó có 64 chi bộ có chi ủy; 69/84 trưởng thôn, tổ trưởng TDP là Đảng viên, đạt 82,14%; 24/84 bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng TDP; 100% chi bộ Quân sự có chi ủy.

Bám sát những định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Huyện ủy Đăk Hà đã lãnh đạo, tập trung triển khai nhiều giải pháp, nâng cao toàn diện chất lượng công tác xây dựng Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên; công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng chí Hà Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan

Kết quả, đã tổ chức quán triệt, học tập các Văn kiện, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy cho gần 27.376 lượt cán bộ, đảng viên. Tổ chức 12 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 994 học viên; cử 60 cán bộ, Đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị. Tiến hành kiểm tra, giám sát thi hành điều lệ Đảng tại 23 tổ chức Cơ sở Đảng, và 03 Đảng viên. Thi hành kỷ luật Đảng với 01 tổ chức Đảng và 19 đảng viên.

Qua đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2022 huyện Đăk Hà có 11/61 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 56 tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 09 tập thể lãnh đạo, 38 lãnh đạo quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm, có 03 tập thể, và 42 cá nhân được Tỉnh ủy tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Có 22 tập thể và 30 cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị

Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023, Đảng bộ huyện Đăk Hà tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN. Chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên; Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, ổn định chính trị tại địa phương.

 
Khen thưởng các TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Tại Hội nghị, BTV Huyện ủy Đăk Hà khen thưởng cho 11 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.


Tin liên quan